Direkt till sidans innehåll Direkt till huvudnavigationen
 
 

VarioFit®

HOPPE VarioFit® – Fönsterhandtaget med justerbar fyrkantspinne

Passar! – Fönsterhandtaget med VarioFit®

Det finns många olika profilsystem för aluminium-, trä- och plastfönster och detta beror inte minst på kraven på energibesparingar och säkerhet men även på designkrav. Och dessa system kräver alla olika längder på fyrkantspinnen.

Alltså måste det följa med olika längder på fyrkantspinnar till handtagen. Detta är besvärligt och medför avsevärda logistik och administrationskostnader.

 

 

HOPPEs produktlösning

Bara ett handtag för olika fönsterprofiler. Med VarioFit® har du alltid passande sprintlängd för olika fönsterprofiler.

 

Handtaget med VarioFit® anpassar fyrkantspinnens längd efter fönsterprofilens tjocklek. Detta möjliggörs med en tryckfjäder, som sitter inuti handtaget på fyrkantspinnen. Med hjälp av fjädermekanismen trycks fyrkantspinnen steglöst in i låsets fyrkantsöppning och sitter perfekt.

 

Den integrerade Secustik®-tekniken försvårar att fyrkantspinnen vrids och därmed att fönsterlåset manipuleras utifrån.

 

Secustik®-handtaget med justerbar fyrkantspinne överbryggar olikheter i monteringsdjup på upp till 10 mm och kan därför monteras på fönster med olika profilareor. I motsats till handtag vars fyrkantspinne har fast längd kan man genom att använda Secustik®-handtaget med justerbar fyrkantspinne även reducera urvalet varianter avsevärt. Detta leder i sin tur till besparingar. Självklart är även det nya Secustik®-handtaget med justerbar fyrkantspinne RAL-kontrollerat och HOPPE ger 10 års garanti på funktionen.

 

 

Secustik®-handtag med VarioFit®. Fyrkantspinnens utskjutande längd 32 mm:

Secustik®-handtag med justerbar fyrkantspinne. Fyrkantspinnens utskjutande längd 32 mm

 

 

Secustik®-handtag med VarioFit®. Fyrkantspinnens utskjutande längd 42 mm:
 

Secustik®-handtag med justerbar fyrkantspinne. Fyrkantspinnens utskjutande längd 42 mm 

 

Översikt av fördelarna:

  • Flexibel användning i fönster med olika tjocklek genom integrerad tryckfjäder i handtaget
  • Patenterad steglös anpassning av fyrkantspinnens längd till fönsterprofilens aktuella tjocklek.
  • 10 mm längdjustering
  • Finns även för låsbara fönsterhandtag
  • Spärrmekanism i handtaget med beprövad Secustik®-teknik
  • Stora besparingspotentialer vad gäller lagerhållning och logistik
  • 10 års funktionsgaranti på mekanisk funktion
  • RAL-kontrollerad märkeskvalitet

 

Europeiskt patent EP 2 107 187
VarioFit®  för Secustik®-fönsterhandtag

 

Secustik® – fönsterhandtaget med hörbar säkerhetsfördel

Passar! – Fönsterhandtaget med VarioFit® 

HOPPE fönsterhandtag med RAL