Direkt till sidans innehåll Direkt till huvudnavigationen
 
 

Utbildning

Utbildning - Din framtid hos HOPPE?

Din framtid hos HOPPE ?

Vad har skola och disko, myndigheter och fotbollsstadium, tandläkarpraktik och vänners lägenheter gemensamt? Logiskt: Överallt kan man hitta ett handtaget från HOPPE. Överallt finns det på plats för att öppna dörrar och fönster.

Och för dig kan det öppna dörren för en framgångsrik framtid: Med en utbildning hos HOPPE, den europeiska marknadsledaren för utveckling, tillverkning och marknadsföring av beslagssystem för dörrar och fönster.

Dörr- och fönsterhandtag är till synes enkla produkter, men processen från den första idén via tillverkning till marknadsföring omfattar många arbetsmoment och kompletterande åtgärder, vilket du förmodligen har insett. Lika många är de kompetenser vi behöver och därför också utbildar inom.
 

 

Den rätte medarbetaren

Vi blir mer och mer övertygade om att den rätte medarbetaren kommer att vara den avgörande konkurrensfaktorn i framtiden. Därför erbjuder vi en välgrundad lärlingsutbildning genom vilken vi får medarbetare som kan uppfylla de allt högre kraven. I enlighet med detta initiativ föredrar vi – med hänsyn till den ekonomiska situationen – en sådan befordran in i företaget framför att ta in okvalificerad personal.

Skulle du vilja – för att göra utbildning roligare – inte bara lära genom att ta till dig information, utan också vara med och fundera ut och att som lärling kunna utveckla en och annan egen idé? Bra, vi behöver människor som vill veta, lära och tänka tillsammans!

Du vill inte bara utföra anvisningar på din kant utan också förstå varför? Ett rättmätigt krav. Den som kräver en arbetsprestation måste, enligt vår mening, ge mening åt den, alltså förklara varför något måste göras på ett visst sätt.
 

 

Den värdebaserade och meningsorienterade företagsstyrningen

Och dessutom vill du få en utbildning som också stämmer på den mänskliga sidan, en bra atmosfär, ett trevligt arbetsklimat? Det stämmer in på HOPPE, för hos oss är ett förtroligt samarbete mellan alla medarbetare i ömsesidig respekt inte en floskel utan en realitet. HOPPE är ett familjeföretag som styrs i andra generationen av Wolf och Christoph Hoppe. De styr företaget enligt samma tradition som fadern baserat på värderingar som förtrolighet, ansvar, förståelse, tillförlitlighet, ärlighet, lojalitet, integritet och anständighet. Denna meningsorienterade och värdebaserade företagsstyrning som verkar både inåt och utåt är också grunden för vårt umgänge med varandra.
 

 

Livskvalitet på arbetsplatsen

För någon som tar med sig alla dessa förväntningar till en framtida utbildningsplats måste alltså inte bara utbildningskvaliteten stämma i snävare bemärkelse utan även allt runt om kring. Det är förståeligt eftersom vi alla – även du som (kommande) lärling – tillbringar en mycket stor, ofta t.o.m. den största, del av vår vakna tid på arbets- resp. utbildningsplatsen. Om bara ”hårda fakta” stämmer, räcker det inte på sikt.

Det är inte något vi har insett först nu utan vi erbjuder sedan länge våra medarbetare möjligheten att skaffa sig livskvalitet på arbetsplatsen. Bland annat ingår de nämnda frågorna, men också mycket annat. Vi berättar gärna mer om vad detta helt konkret kan betyda för dig just nu och i framtiden. Om du alltså inte bara vill ha en solid, framtidsorienterad utbildning utan även livskvalitet på arbetsplatsen, hälsar vi dig välkommen till HOPPE!

 

 

Yrkesutbildningar i Tyskland

OrtYrke/yrkesutbildningar

Stadtallendorf (DE)

 

 

• Elektronik tekniker (m/w)
• Industriingenjör (m/w)
• Industrimekaniker (m/w)
• Civilingenjör inom informationsteknik (m/w)
• IT-specialist (m/w)
• Maskin- och anläggningsoperatör (m/w)
• Mekatronikingenjör (m/w)
• Digital och grafisk designer (m/w)
• Teknisk produktdesigner (m/w)
• Verktygsmekaniker (m/w)

 

 


Kontaktperson: 
Rene Raabe
HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf 
Tel.: +49 6428 932-259
rene.raabe@hoppe.com 

Bromskirchen (DE)

• Elektronik tekniker (m/w)
• Industrimekaniker (m/w)
• Maskin- och anläggningsoperatör (m/w)
• Ytbeläggare (m/w)
• Teknisk produktdesigner (m/w)
• Verktygsmekaniker (m/w)

 

 

 

 

Kontaktperson: 
Eckhard Völlmecke
HOPPE AG
Am Bahnhof 1
D-59969 Bromskirchen
Tel.: +49 2984 309-258
eckhard.voellmecke@hoppe.com

Crottendorf (DE)

 

 

• Specialist inom lagerlogistik (m/w)
• Specialist inom metallteknik (m/w)
• Industrimekaniker (m/w)
• Gjuterimekaniker (m/w)
• Mekatronikingenjör (m/w)
• Verktygsmekaniker (m/w)
• Svarvmekaniker (m/w)

 

 

 


Kontaktperson: 
Lisa Schmutzler
HOPPE AG
Scheibenberger Straße 33a
D-09474 Crottendorf 
Tel.: +49 37344 764-144
lisa.schmutzler@hoppe.com

 

Detaljerad information om utbildningsplatserna i Tyskland hittar du i Utbildningsbroschyren.

 

 

Yrkesutbildningar i Schweiz

OrtYrke/yrkesutbildningar

Crottendorf (DE)

 

 

• Ekonom

 

Kontaktperson: 
Daniela Veith
HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel.: +41 81 851 66 11
daniela.veith@hoppe.com