Direkt till sidans innehåll Direkt till huvudnavigationen
 
 

DIN EN 131126-3 (Klassificeringsnyckeln)

DIN EN 13126-3 för fönsterhandtag

1:a siffran Användningskategori
(enligt den första provningsparametern)

 

Klass 1

Spärrvridmomenten före och efter
funktionssäkerhetstestet
Mellanlopp
M0 ≤ 1,4 Nm
Urkopplingsmoment
Ma ≤ 6,0 Nm
Differensvärde
Md ≥ 0,4 Nm
Fritt spel vinkelrätt och parallellt med fastsättningsytan  Δ ≤ 6 mm
Vridhållfasthet
200 N / 85 mm / 30 s
Tillåten deformation Δ ≤ 5 mm
Sprintens draghållfasthet F ≥ 100 N
Draghållfasthet excentriskt F = 600 N

 

Klass 2

Spärrvridmomenten före och efter
funktionssäkerhetstestet
Mellanlopp
M0 ≤ 0,8 Nm
Urkopplingsmoment
Ma ≤ 4,0 Nm
Differensvärde
Md ≥ 0,8 Nm
Fritt spel vinkelrätt och parallellt med fastsättningsytan  Δ ≤ 4 mm
Vridhållfasthet
200 N / 85 mm / 30 s
Tillåten deformation Δ ≤ 2 mm
Sprintens draghållfasthet F ≥ 100 N
Draghållfasthet excentriskt F = 1 200 N

 

 

2:a siffran Hållbar funktionssäkerhet

 

Klass 3/90
10.000 vridcykler
Klass 4/90 15.000 vridcykler
Klass 5/90 25.000 vridcykler
Klass 3/180 10.000 vrid-/lutningscykler
Klass 4/180 15.000 vrid-/lutningscykler
Klass 5/180 25.000 vrid-/lutningscykler

 

 

3:e siffran Vikt

Inget krav enligt huvuddelen EN 13126-1

 

 

4:e siffran Brandbeständighet

Inget krav enligt huvuddelen EN 13126-1

 

 

5:e siffran Säkerhet vid användning

Klass 1 i enlighet med huvuddelen EN 13126-1

 

 

6:e siffran Korrosionsbeständighet

Minst klass 2 i EN 1670, i enlighet med huvuddelen EN 13126-1

 

 

7:e siffran Skyddsverkan
(i enlighet med tilläggsprovningsparameter)

 

Klass 0
Ingen skyddsverkan
Klass 1 35 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avslitning
Klass 2 100 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avslitning
Klass 3 200 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avslitning
Utvidgning 0 Ingen låsmekanism
Utvidgning 1 Regelmekanism
Utvidgning 2 Låsmekanism med nyckel med ≤ 99 låsvarianter
Utvidgning 3 Låsmekanism med nyckel med ≤ 100 låsvarianter

 

 

Detta resulterar i följande kombinationsmöjligheter för den 7:e siffran

0/0
Utan skyddsverkan / utan låsmekanism
1/1 35 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning
med våld / regelmekanism
1/2 35 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning
med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 99 låsvarianter
1/3 35 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning
med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 100 låsvarianter
2/1 100 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avlägsnande
med våld / regelmekanism
2/2 100 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning
med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 99 låsvarianter
2/3 100 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning
med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 100 låsvarianter
3/1 200 Nm motståndsförmåga mot avvridning och avlägsnande
med våld / regelmekanism
3/2 200 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning
med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 99 låsvarianter
3/3 200 Nm motståndsförmåga mot avvridning och borttagning
med våld / låsmekanism med nyckel med ≤ 100 låsvarianter

  

 

8:e siffran Användning

Tillämpad del av denna europeiska standard: Klass 3

Användning N
Utan spärrfunktion
Användning C Med spärrfunktion
Utförande 1 Fönsterhandtag
Utförande 2 Spanjoletthandtag

 

Detta resulterar i följande kombinationsmöjligheter för den 8:e siffran

3/N1
Del 3 / utan spärrfunktion / fönsterhandtag
3/N2 Del 3 / utan spärrfunktion / spanjoletthandtag
3/C1 Del 3 / med spärrfunktion / fönsterhandtag
3C/2 Del 3 / med spärrfunktion / spanjoletthandtag

 

 

9:e siffran Provningsvärde

Inget krav

 

Exempel:

Användningskategori
2
Hållbar funktionssäkerhet 3/180
Vikt -
Brandbeständighet 0
Säkerhet vid användning 1
Korrosionsbeständighet 2
Skyddsverkan 3/3
Användning 3/C1
Provningsvärde -

 

 Förklaring:

1:a siffran Manöverhandtag i användningskategori 2
2:a siffran Provad med 10.000 vrid-/lutningscyklar
3:e siffran Inga krav på fönstrets vikt (finns inte med)
4:e siffran Inga krav på brandbeständigheten (finns inte med)
5:e siffran Säkerhet vid användning 1 (endast angiven så)
6:e siffran

Korrosionsbeständighet klass 2 i DIN EN 1670
(motsvarar 48 h i neutral saltspraytest)

7:e siffran Skyddsverkan 200 Nm motstånd mot avvridning och avslitning samt en låsmekanism med minst 100 olika låsvarianter
8:e siffran Användning som fönsterhandtag med spärrmekanism
9:e siffran Inga krav på fönstrets provningsvärde (finns inte med)

 

 

HOPPE Produktattribut

Kontrollmärke