Direkt till sidans innehåll Direkt till huvudnavigationen
 
 

KISI2 – Barnsäkringselement

HOPPE Barnsäkringselement KISI2

Ett bekymmer mindre
barnsäkringselement KISI2 för fönsterhandtag

Barn lär sig otroligt snabbt – för det mesta bara genom att iaktta och imitera. Därigenom tar de viktiga steg i utvecklingen – men kan också utsätta sig för fara. För att skydda barn måste man i viss mån motsätta sig en alltför stor upptäckarlust, det gäller särskilt vid fönster!

 

Med KISI2 (KISI = Keep Infants Safe Inside) erbjuder HOPPE ett barnsäkringselement för fönsterhandtag som genom det erforderliga tvåhandsgreppet, motsvarar aktuella krav på skydd mot att otillåtet öppna fönstret. Dessutom har de en mycket mer diskret design än gängse barnsäkringsanordningar på fönstermarknaden. KISI2-elementet med de diskreta tryckknapparna kan kombineras med den beprövade handtagsdesignen hos serierna Atlanta, London, New York och Tôkyô.

KISI2 uppfyller den svenska standarden SS 3587 och har testats enligt Nordtest-metoden NT CONS 018.

 


Europeiskt patent EP 1722048 KISI – skjutreglagesäkring

 

 

Optimerad konstruktion – ännu diskretare design

HOPPE har vidareutvecklat sin hittillsvarande KISI2-lösning och skapat en ännu mer diskret design: En ny helhetslösning minskar den integrerade konstruktionens höjd (fönsterhandtag, rosett och KISI2) så mycket att de synliga elementen nu är betydligt planare än tidigare. Ett spärrelement har utvecklats som samtidigt övertar rosettens funktion. KISI2-elementet är nu placerat upptill på detta spärrelement som sänks ned direkt i fönsterbågen av fönstertillverkaren. Synlig utifrån är nu bara KISI2 samt täcklock – utan synliga skruvar.

 

 

 
Hittills:
Enskilda delar (handtag, rosett, KISI2) i modulsystem
  Nytt:
Integrerad helhetslösning
(handtaget har konstruerats med KISI2)

 

 

Fördelarna

  • samma funktionsprincip som den certifierade KISI2, därigenom förblir det befintliga certifikatet giltigt
  • nytt spärrelement övertar rosettens funktion, därigenom garanteras en spärrverkan med lång livslängd och stabilitet
  • tack vare den minskade konstruktionshöjden kan denna integrerade helhetslösning även användas på små, fönster som öppnas utåt
  • hög säkerhet genom tvåhandsmanövrering
  • diskreta skjutknappar i anpassade färger
  • tilltalande och marknadsbeprövad handtagsdesign som passar för serierna New York (SG0810/U14-KISI2) och Tôkyô (SG0710/U76-KISI2)
  • enkel montering
  • Renovering: den integrerade KISI2-handtagskombinationen kan ersättas med alla låsbara eller icke-låsbara fönsterhandtag från HOPPE