Direkt till sidans innehåll Direkt till huvudnavigationen
 
 

DIN EN 1906 (Klassificeringsnyckel)

DIN EN 1906 –  Europeiska och nationella normer för beslag

Siffrornas betydelse inom klassificeringsnyckeln:

 

1:a siffran: Användningskategori

Möjliga klasser

1-4

Beskrivning

 

 

2:a siffran: Uthållighet

Möjliga klasser

6 eller 7

Beskrivning

6 = 100.000 provningscykler

7 = 200.000 provningscykler

 

3:a siffran: Dörrmått

Möjliga klasser

Ledig

Beskrivning

-

 

4:a siffran: Brand resistent

Möjliga klasser

0, A, A1, B, B1, C, C1, D eller D1

Beskrivning

0 = inte tillåten för brand- och rökskyddsdörrar
A = lämplig för rökskyddsdörrar
A1 = lämplig för rökskyddsdörrar (testas med 200.000 testcykler monterad på en provdörr)
B = lämplig för rök- och brandskyddsdörrar
B1 = lämplig för rök- och brandskyddsdörrar (testas med 200.000 testcykler monterad på en provdörr)
C = lämplig för rök- och brandskyddsdörrar med krav på en stålkärna i handtaget
C1 = lämplig för rök- och brandskyddsdörrar med krav på brandskydd i skylt, handtagsrosett och nyckelskylt (testas med 200.000 testcykler monterad på en provdörr)
D = lämplig för rök- och brandskyddsdörrar med krav på en stålkärna i handtaget
D1 = lämplig för rök- och brandskyddsdörrar med krav på stålkärna i handtaget (testas med 200.000 testcykler monterad på en provdörr)

 

5:a siffran: Säkerhet *

Möjliga klasser

0 eller 1

Beskrivning

0 = för normal användning

1 = vid förhöjda säkerhetskrav

 

6:a siffran: Korrosionsbeständighet

Möjliga klasser

0-5

Beskrivning

0 = ingen fastställd korrosionsbeständighet (ingen test)
1 = begränsad korrosionsbeständighet (24 timmars saltsprayprovning)
2 = måttlig korrosionsbeständighet (48 timmars saltsprayprovning)
3 = hög korrosionsbeständighet (96 timmars saltsprayprovning)
4 = mycket hög korrosionsbeständighet (240 timmars saltsprayprovning)
5 = extremt hög korrosionsbeständighet (480 timmars saltsprayprovning)

 

7:a siffran: Inbrottssäkerhet

Möjliga klasser

0-4

Beskrivning

0 = inget inbrottsskydd
1 = begränsat inbrottsskydd
2 = måttligt inbrottsskydd
3 = kraftigt inbrottsskydd
4 = extremt kraftigt inbrottsskydd

 

8:a siffran: Utförande

Möjliga klasser

A, B eller U

Beskrivning

A = handtag med separat returfjäder
B = handtag med inbyggd returfjäder
U = handtag utan returfjäder

 

* Enligt DIN EN 1906 är provet ”ökad säkerhet”, exempelvis beträffande dörrar på ställen med fallrisk, ett tillval, så att det även kan stå ”0” på plats 5 i klassificeringsnyckeln. Enligt DIN 18255 måste emellertid alla objektset, vilket motsvarar användningskategorierna 3 och 4, genomgå det här provet.

 

 

HOPPE Produktattribut