Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Miljömedvetenhet

Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Varje människa bär ansvar för en sund miljö. Ett industriföretag med sin personal och sina många kopplingar till samhället bör vara medvetet om sitt ökade ansvar.

Vår inställning till omvärlden baserar sig på insikten att den förmodade avvägningskonflikten mellan ekonomi och ekologi inte finns i verkligheten: Inget system hushåller mer sparsamt och effektivt än naturen; naturens sätt att fungera lär oss alltså effektivitet och sparsamhet:

Ekonomi = ekologi

Den ekonomisk/ekologiska utmaningen i ett företag handlar därmed om att uppnå definierade mål med lägsta möjliga kostnader genom att utnyttja medlen på bästa möjliga sätt – dvs. resurseffektivt. Därför försöker vi

  • öka effektiviteten hos de befintliga resurserna vilken ger lägre miljöbelastning samt
  • undvika onödigt avfall så långt som möjligt.

Miljömedvetenhet har högsta dignitet

Exempel på tillämpning:

  • lägre miljöbelastning vid produktionen av beslag
  • användning av bruksvatten och cirkulation av processvatten
  • miljövänliga förpackningsmaterial
  • återanvändbara materialrester som sekundärt råmaterial
  • användning av processvärme
  • alternativ energiproduktion
  • åtgärder för energieffektivitet
  • medlemskap i Miljöalliansen Hessen

 

Certifieringar

Alla produktionsenheter för HOPPE-gruppen i Tyskland, Italien och Tjeckien är sedan 2001 certifierade enligt DIN EN ISO 14001:2015 (miljöförvaltning). Därutöver certifierades HOPPE AG, Stadtallendorf, 2014 enligt DIN EN ISO 50001:2018 (energiförvaltning).

DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 14001:2015 (Annex)
DIN EN ISO 14001:2015 (Annex)

DIN EN ISO 50001:2018
DIN EN ISO 50001:2018