Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

HOPPE’s funktionsgaranti

HOPPE’s funktionsgaranti

Handtaget är lika bra även efter 10 års frekvent användning!

Enligt vårt sätt att se är ett HOPPE-märkesartikel ett ingånget kvalitetsavtal mot användaren. För att också påvisa detta lämnar HOPPE en 10 års funktionsgaranti på mekanisk funktion på samtliga dörr- och fönsterhandtag (under förutsättning att de aktuella monterings- och underhållsriktlinjerna följs. Var god observera Garantiförklaring).

Realistiska belastningstester

HOPPE-märkesbeslag har i flertalet tester bevisat sin uthålliga, problemfria funktion. Beroende på produkttyp genomförs varaktighetsprov och statiska belastningsprov, som efterliknar hård ”uthållighetsprov” för dörr- och fönsterhandtag, och därmed klart överstiger testerna och kraven i DIN EN 1906 resp. RAL-GZ 607/9.

I provcyklerna för varaktighetsprovning enligt DIN EN 1906 och RAL-GZ 607/9 testas beslagen isolerade. HOPPE testar funktionen hos dörr- och fönstergrepp med praktisk inriktning (i motsvarande användningscykler) på produktbärarna (dörr- resp. fönsterelement). Detta betyder, att förutom den rena användningsfunktionen, testas också hållbarheten hos förbindelsen mellan beslag och produktbärare. Därvid är antalet användningscykler avsevärt högre än i de båda ovan nämnda tekniska reglerna.

Dörr- och fönsterhandtag testas av HOPPE i praktiken på produktbärarna

Den nya kvalitetsstandarden

Med sin 10 års funktionsgaranti på mekanisk funktion överträffar HOPPE också den 2-åriga garantin i de europeiska riktlinjerna och anger därmed en ny kvalitetsstandard för märkesbeslag.

1. Test av dörrhandtag

DIN EN 1906 anges två klasser för varaktighet av beslag och därmed förknippade varaktighetsprovningar med olika testcykler:

Klass 6:
medelhög användningsfrekvens, beslagen används i bostäder: 100 000 testcykler (1 testcykel = användning av handtaget som vid en öppning och stängning av en dörr)

Klass 7:
hög användningsfrekvens, användning av beslagen i objektområdet: 200 000 testcykler

För HOPPE’s funktionsgaranti på mekansik funktion används högre värden. Vid alla uthållighetsprovningar provas dörrhandtagen tillsammans med dörrelementet. Dörrbeslag för bostäder testas på detta sätt med 182 500 testcykler (1 testcykel = 1 x öppning och stängning av dörren), dörrbeslag för objektområdet med 255 500 testcykler. Under en period på 10 år motsvarar detta 50 resp. 70 testcykler per dag. Under uthållighetsproven på dörrelementet får varken beslaget eller en enskild beslagsdel lossna. Efter provningen testas beslagen med avseende på deras mekaniska styrka. Dessutom måste de efter provningen fungera invändningsfritt.

Test av fönsterhandtag

För fönsterhandtagen föreskriver RAL-GZ 607/9 hållbarhetsprovning med 10 000 vrid-/vipprovcykler (Förfarande vid Dreh/Kipp-fönster).

Även i detta fall går HOPPE ett steg längre. Inom ramen för funktionsgarantiproven testas HOPPE´s fönsterhandtag med 15 000 vrid-/vipprovcykler (1 vrid-/vipprovcykel = 1 x öppnande och stängande av fönstret plus 1 x vippande och stängande av fönstret) på fönsterelementet, vilket omräknat till 10 år motsvarar 10 år 4 x öppnande och stängande plus 4 x vippande och stängande av fönstret per dag. I anslutning till hållbarhetsprovningen testas fönsterhandtagen också med avseende på mekanisk hållfasthet. Trots detta måste de fungera invändningsfritt.