Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Miljövarudeklaration (EPD)

Miljövarudeklaration

För planering och hållbarhetsbedömning av en byggnad finns miljövarudeklarationer (engelska Environmental Product Declarations (EPD)) som ett viktigt underlag.

En EPD redovisar en byggprodukts miljöpåverkan under sin livscykel från råvara till monteringsfärdig produkt. Produkterna utvärderas utifrån livscykelanalyser som visar olika miljöpåverkan. De europeiska standarderna EN 15804 och ISO 14025 fastställer de grundläggande reglerna för miljövarudeklarationer för byggprodukter. EPD:er som sedan tas fram kan användas för att ytterligare beräkna livscykelanalysen för hela byggnader.

Här kan du se miljövarudeklarationen för dörr- och fönsterhandtag samt för elektromekaniska låsbeslag.