Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

HOPPE som arbetsgivare

HOPPE som arbetsgivare

Ökad livskvalitet på arbetsplatsen

Betydelsen av att värderingar praktiseras i verkligheten?
Är livskvalitet på arbetsplatsen viktigt för dig?

Då kan du hitta det som du tycker är eftertraktat för en arbetsplats hos HOPPE.

 

Generationer av sann företagsanda

Företaget HOPPE styrs och präglas av de båda medlemmarna i ägarfamiljens andra generation, Wolf och Christoph Hoppe som både kan och vill tänka och handla långsiktigt. Detta tänkande, som funnits sedan generationer tillbaka, görs av en värdebaserad företagsledning med insikten ”Den som kräver en arbetsprestation måste ge mening åt den”. En ärlig, hälsosam atmosfär för arbete och innovationer eftersträvas där ändamålsenligt arbete ger resultat och tillfredsställelse.

 

Medarbetare med rätt kompetens

Medarbetare med rätt konpetens kommer i framtiden mer än någonsin att vara den avgörande konkurrensfaktorn. Genom att utveckla deras potential, genom kundorienterat värdeskapande och långsiktig vinstoptimering kommer de kontinuerligt att öka företagets överlevnadsförmåga i jämförelse med konkurrenterna.

Inom ramen för företagets filosofi och mål är arbetsplatser hos HOPPE en ”kreativt äventyr för vuxna”.
Medarbetarna ges alltså – från företagsledningen – både orientering samt fritt spelrum som emellertid måste fyllas ansvarsfullt och målorienterat.

 

Full nyttjandeförmån

Detta ingår i Total Beneficial Advantage (TBA), (på svenska ungefär: full nyttjandeförmån), företagets motprestation för medarbetarens prestation. Andra fördelar för dig är bl.a. den personalpolicy som reglerar det värdebaserade umgänget inom företaget och prioriteringen av säkerhet på arbetsplatsen. Detta innehåller alltså mycket mer än ”bara” lönen och kan sammantaget leda till ökad livskvalitet på arbetsplatsen. Vi berättar gärna mer om vad detta kan betyda för dig konkret.