Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Företagets milstolpar

1952 grundade Friedrich Hoppe i Heiligenhaus utanför Düsseldorf, dåvarande tyskt centrum för lås- och beslagtillverkning, ett företag som tillverkade dörrbeslag. Två år senare flyttade han sitt företag till Stadtallendorf vid Marburg (Hessen) och lade därmed grunden till en HOPPE AG. Mer om HOPPE’s historia hittar du på denna web adress eller i vår företagsprofil som du kan ladda ner här.

 

Företagets begynnelse
Företagets begynnelse 1952-1962
Titta närmare Dölj

Fredrich Hoppe, bördig från Schleinger, kom i september 1949 efter frigivning ur sovjetiskt krigsfångenskap till Heiligenhaus vid Düsseldorf – den tidens tyska centrum för lås- och beslagstillverkning – den plats där hans familj, efter att ha fördrivits från sin hembygd, hade slagit sig ner.

 • 1952

  Efter att ha arbetat 3 år inom beslagsindustrin såg Fredrich Hoppe ett affärsmässigt intressant behov av byggnadsprodukter efter andra världskriget då en omfattande återuppbyggnad tog fart. Fredrich Hoppe grundade därför ett företag den 5 november 1952 ett företag för tillverkning av dörrbeslag där hans första medarbetare var hans fru Agnes och sin bror Herbert.

 • 1954

  1954 etablerade han företagets huvudkontor i Stadtallendorf vid Marburg. Därmed var vägen för företagets expansion utstakad – långt före konkurrenterna.

 • 1956

  1956 etablerade Friedrich Hoppe den första filialen i Bromskirchen vid Frankenberg, som ligger 50 km från Stadtallendorf. Redan i denna tidiga fas låg koncentrationen på stor serietillverkning av fönster- och dörrbeslag som skulle komma att prägla företaget längre fram i tiden.

Fortsätt läsa
 • Företagets grundare Friedrich Hoppe Företagets grundare Friedrich Hoppe
 • Kontors- och bostadshus i Allendorf (sedan 1977 Stadtallendorf) Kontors- och bostadshus i Allendorf (sedan 1977 Stadtallendorf)
 • Medarbetare i Bromskirchen Medarbetare i Bromskirchen
Internationalisering
Internationalisering 1963-1989
Titta närmare Dölj
 • 1964

  Inom ramarna för sin förutseende etableringspolitik vågade företagsgrundaren ”ta steget över gränserna” in i det tyskspråkiga Sydtyrolen redan 1963 när anläggningen byggdes 1964 i Schluderns. Avgörande då var filosofin att ta sig dit industrin behövdes och därför var välkommen och där det fanns tillräckligt med arbetskraft, i stället för att hämta arbetskraften till produktionsanläggningarna i Tyskland.

 • 1971

  1971 uppfördes en produktionsenhet med försäljning i Müstair (Schweiz). Sedan 1983 är detta bolag uteslutande ansvarigt för den internationella marknadsföringen av det rejäla handtaget.

 • 1972

  Därefter gick det 1972 vidare med uppbyggnaden av produktionsenheten i St. Martin in Passeier (Sydtyrolen), som liksom alla de andra anläggningarna framför allt tillverkade aluminiumbeslag.

 • 1975

  1975 uppfördes den andra anläggningen i Stadtallendorf, där mässings-produkter producerades för första gången.

 • 1979

  Parallellt med expansionen av företaget använder sig HOPPE sedan 1979 en varumärkesstrategi som ska göra HOPPE produkter/handtag handtaget känt för konsument som en formgivningsdetalj på dörrar och fönster.

 • 1987

  Med den sedan 1987 etablerade produktionen i Laas (Sydtyrolen) utökade HOPPE sitt sortiment med serietillverkade plastbeslag.

 • 1988

  Från och med 1988 började HOPPE (UK) (Wolverhampton) byggas upp som försäljningsbolag för bearbetning av Storbritanniens marknad. En viktig milstolpe i bolagets utveckling var förvärvet av en ledande återförsäljare av beslag i England, Charter Hardware, 1997.

 • 1989

  1989 togs ”språnget över Atlanten” (Fort Atkinson, Wisconsin), konkret först genom partnerskap med ett amerikanskt handelsföretag och 1991 genom att förvärva företaget (numera HOPPE North America). Sedan 1997 tillverkas där även speciella produkter för den amerikanska marknaden.

Fortsätt läsa
 • Uppbyggnad av produktionsanläggningen i Schluderns Uppbyggnad av produktionsanläggningen i Schluderns
 • Müstair Müstair
 • Uppbyggnad av produktionsanläggningen i St. Martin in Passeier Uppbyggnad av produktionsanläggningen i St. Martin in Passeier
 • Produktionsanläggningen i Laas Produktionsanläggningen i Laas
 • Filialen i Wolverhampton Filialen i Wolverhampton
 • Produktionsanläggningen i Fort Atkinson Produktionsanläggningen i Fort Atkinson
Ytterligare expansion och konsolidering
Ytterligare expansion och konsolidering 1990 fram till idag
Titta närmare Dölj
 • 1991

  Med Tysklands återförening var Friedrich Hoppe och hans söner 1990 fast beslutna att medverka aktivt vid uppbyggnaden av en fri och social marknadsekonomi i östra Tyskland. Av det skälet övertogs 1991 i Crottendorf (Sachsen) ett tidigare ”VEB” (statligt ägt företag) för tillverkning av beslag och en helt ny fabrik som invigdes 1993 byggdes i Crottendorf.

 • 1995

  Vid produktionsanläggningen Stadtallendorf övergick produktionslinje 1, under 1995, till att producera rostfria beslag.

 • 1996

  1996 uppfördes en produktionsenhet i Chomutov (Tjeckien).

 • 2005

  2005 uppfördes slutligen en ny produktionshall intill den befintliga produktionsanläggning 1 i Stadtallendorf, men även produktionsanläggning 2 flyttades dit.

 

Överblick över utvecklingen fram till idag

Att renovera strukturer för att optimera effektiviteten i företagets processer, och på så sätt maximera kundernas användning var starten av strategiprojektet målet 2012, det hittills ”mest intensiva förändringsprojektet” i företagets historia. Hela paketet omfattade ungefär ett dussin enskilda projekt och påverkade alla områden i företaget. Ett centralt projekt var att optimera produktionen för vilken produktionsanläggningarnas kompetenser buntades ihop och varje fabrik fokuserade på sina respektive styrkor. Som ett resultat producerades mässingsbeslag endast i en fabrik; den i St. Martin som var tvungen att stänga 2013. Den största förändringen upplevde fabriken i Crottendorf, som utvidgade sin monteringskompetens och kapacitet och blev ett logistikcentrum för hela HOPPE-gruppen.

 

Den internationella marknadsföringen, som genom HOPPE AG i Müstair med sina dotterbolag i Frankrike, Spanien och Kina (Hongkong), förstärktes fr.o.m. 2002 genom etablering av nya olika representationskontor. Ett ytterligare steg i expansionen samt en omorganisation ägde rum inom ramen för strategiprojektet. Dotterbolag och representationskontor upprättades i Ryssland, Ukraina, Turkiet, Mellanöstern, Österrike, Kina (Shanghai), Finland och Sverige och som idag utgör grunden för ytterligare tillväxt.

 

Parallellt med expansionen av företaget följer HOPPE sedan 1979 en varumärkesstrategi som ska göra det förstklassiga handtaget känt för slutanvändaren som en formgivningsdetalj på dörrar och fönster. Företagsdesignen som då utvecklades inom denna ram – och som en av dess orsaker – vidareutvecklades genom en lätt förändring i samband med företagets 60-årsdag. Även Strategin med flera varumärken som definierades 2012 hade som mål att stärka kärnvarumärket ”HOPPE – Ta nya grepp” genom tydlig differentiering, och att med det andra varumärket ”ARRONE – The complete range” röja mark för marknads- och produktsegment som inte skulle (kunna) uppnås med kärnvarumärket.

 

1992 överlämnade pionjärföretagaren officiellt ledningen av HOPPE-gruppen till sina båda söner som med sitt framgångsrika samarbete med fadern hade bevisat att de kunde ta över ansvaret. Båda hade redan från början beslutat sig för att satsa på företagets fortlevnad och skaffat sig lämplig utbildning.

 

HOPPE-gruppen leds gemensamt av de båda ägarna via holdingbolaget. Här utarbetar de strategiska beslut och säkerställer därefter det operativa genomförandet i de nationella bolagen.

 

2012 trädde Christian Hoppe, Wolf och Hedda Hoppe’s äldsta son officiellt in i företaget. Därmed säkrades fortsättningen av HOPPE som familjeföretag in i den tredje generationen.
Med Familjestadgan som undertecknades den 28 augusti 2014 lämnade företagsfamiljen fram den bindande etiska ramen för fortsatt utformning av företaget.

 

Betecknande för HOPPE-gruppen är att man behållit den familjära sammanhållningen trots företagets storlek idag och att den kommunikation som utgår från företagsledningen präglas av en medmänsklig atmosfär. Det konstaterade även dåvarande förbundspresidenten för Förbundsrepubliken Tyskland, Horst Köhler, när han besökte HOPPE-anläggningen i Crottendorf den 9 december 2005. Diskussionen om allmänt affärsmässiga och strategiska tankar intresserade honom precis som rundturen i produktionen och att bekanta sig med lärlingarna. Vid samtal med medarbetarna kunde han övertyga sig om att grundprinciperna för värdebaserad och meningsorienterad företagsstyrning märktes även i det dagliga livet.

 

Ur den blygsamma starten i Heiligenhaus har det sedan dess blivit ett globalt verksamt företag som sedan december 1993 har sitt säte i Schweiz. HOPPE-gruppen med sina sju produktionsanläggningar och sina försäljningsbolag i Europa, USA och Asien hör internationellt sett till de ledande beslagstillverkarna.

 

Hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk) som ledmotiv för entreprenörskap, kombinerat med kompetens från över sex årtionden när det gäller utveckling, produktion och marknadsföring av beslag samt koncentrerad erfarenhet säkerställer HOPPE-gruppens bärkraft även i framtida globaliserade och turbulenta marknader.

 

HOPPE’s erfarenhet visar: Topprestationer
främjar standarden för hela branschen.

Fortsätt läsa
 • Grundstenen för anläggningen Crottendorf Grundstenen för anläggningen Crottendorf
 • På anläggningen i Chomutov På anläggningen i Chomutov
 • Anläggningen Stadtallendorf Anläggningen Stadtallendorf
 • 2002: Friedrich Hoppe (i mitten) och sönerna Wolf (till vänster) och Christoph Hoppe (till höger) 2002: Friedrich Hoppe (i mitten) och sönerna Wolf (till vänster) och Christoph Hoppe (till höger)
 • 09.12.2005: Besök av förbundspresident Köhler (i mitten) på HOPPE-anläggningen i Crottendorf 09.12.2005: Besök av förbundspresident Köhler (i mitten) på HOPPE-anläggningen i Crottendorf
 • Invigning HOPPE (Shanghai) Ltd. Invigning HOPPE (Shanghai) Ltd.
 • (från vänster till höger): Christoph Hoppe, Wolf Hoppe och Christian Hoppe (från vänster till höger): Christoph Hoppe, Wolf Hoppe och Christian Hoppe