Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

eHandle SecuSignal® för fönster

eHandle SecuSignal® för fönster – bara öppna och stänga tillhör gårdagen

eHandle SecuSignal® för fönster – bara öppna och stänga tillhör gårdagen

eHandle SecuSignal® från HOPPE kan framför allt användas som komfortkomponent för Smart Home-system. Handtaget skickar såfort man vrider det, en radiosignal till en central styrenhet. Detta kan därutöver även förbättra den automatiska styrningen av värme, belysning, dimning och likande.

 

Översikt över fördelarna

    •  trådlös kommunikation med EnOcean-teknik
•  okomplicerad integrering i Smart Home-system
•  hög överföringssäkerhet
•  kan uppgraderas snabbt och enkelt tack vare att VarioFit® (pinnlängd 32–42 mm)
•  grundläggande inbrottsskydd tack vare den integrerade Secustik®-tekniken
•  finns också som låsbara versioner med inbrottsskyddstekniken Secu100® + Secustik®

Inga batterier krävs

För ett Smart Home-system är det viktigt att alla sensorer och styrningar kan kommunicera med varandra. eHandle SecuSignal® från HOPPE arbetar med EnOceans radiostandard. Detta möjliggör inte bara en problemlös kommunikation, det ger en ytterligare fördel: EnOcean-radioteknologin arbetar helt trådlöst! Därmed försvinner störande batteribyten: Informationen överförs helt underhållsfritt, tillförlitligt och utan elektriska föroreningar. Den går att integrera i alla Smart Home-system som är EnOcean-kompatibla.

 

Hur fungerar SecuSignal®?

Driftsättningen av eHandle SecuSignal® är enkel och tar bara några minuter: Först ”programmeras” handtaget – det fungerar olika beroende på system och beskrivs utförligt av respektive tillverkare. Det som händer är enkelt uttryckt att eHandle SecuSignal® registreras och identifieras samt därefter integreras som en av många komponenter i systemet.

Om ett eHandle SecuSignal® vrids till öppnings- eller lutningsläge, uppstår elektrisk energi som används för att utlösa en radiosignal – till en EnOcean-kompatibel mottagarenhet som kan bearbeta informationen. För detta ändamål finns det ett kretskort och en liten antenn som fungerar som en sändare integrerade i handtagets rosett. Om signalen integreras i ett Smart Home-system kan informationen i väsentlig grad bidra till en förbättring av automatiserade processer:

  • Ska belysningen vara på, om fönstren fortfarande är öppna och myggorna svärmar utanför?
  • Ska den automatiska dimningen påbörjas, när fönstren står i lutningsläge?
  • Är det lämpligt att låta klimatanläggningen vara igång med öppna fönster?
  • Bör uppvärmningen hellre vara avstängd när du snabbvädrar på morgonen?
  • Måste ljudnivån på elektroniska underhållningsenheter skruvas ned när fönstren är öppna?
  • Får jalusierna vara inställda på automatisk stängning under sommaren, när altandörren är öppen och de boende fortfarande är i trädgården och eventuellt blir utelåsta?

Ett Smart Home-system kan antingen styras från en central dataenhet eller med mobila terminalutrustningar som Smartphones eller surfplattor. Ett Smart Home-system

 

EnOcean-teknik

EnOcean-tekniken är baserad på energiomvandlare i miniatyrformat, extremt energieffektiv elektronik och tillförlitlig trådlös teknik. Genom standardiserade sensorprofiler kan även utrustning från olika tillverkare kommunicera med varandra och samarbeta i ett och samma system. Mer information finns på www.enocean.com.

 

Anvisningar för planering av trådlös räckvidd

Radiosignaler, också när det gäller SecuSignal®-teknik, är elektromagnetiska vågor, vars signal kan dämpas på vägen från sändare till mottagare. Det vill säga både de elektriska och de magnetiska fältstyrkorna avtar. Utöver denna ”naturliga” räckviddsinskränkning tillkommer dessutom andra störfaktorer: Metalliska element t.ex. armeringar i väggar, metallfilm från värmeisoleringar, invändiga skuggkomponenter eller metalliserat ärmeskyddsglas, reflekterande elektromagnetiska vågor. Visserligen kan radiovågor tränga igenom väggar men dämpningen är större än vid utbredning utomhus.

Dessutom har vinkeln med vilken signalen träffar väggen med betydelse. Beroende på vinkel förändras dämpningen av signalen och därmed den effektiva signalstyrkan.

 

Sedvanlig HOPPE-kvalitet

eHandle SecuSignal® är mycket enkla att montera. Tack vare VarioFit® – en patenterad lösning för att överbrygga olika monteringsdjup i fönsterprofilen – sker byten från fönsterhandtag utan radiofunktion till en eHandle SecuSignal® i regel helt problemfritt. Den standardintegrerade Secustik®-tekniken erbjuder dessutom en grundläggande säkerhet mot inbrott. Precis som alla märkesbeslag av HOPPE stammar även eHandle SecuSignal® ur europeisk kvalitetstillverkning.

Europeiskt patent EP 1 838 941
SecuSignal®