Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN EN 179

DIN EN 179 för nödutgångslås

DIN EN 179 för nödutgångslås

Den europeiska standarden DIN EN 179 för nödutgångslås gäller sedan juni 2002 och omarbetades 2008. Den definierar kraven och provningsmetoderna och ger konkreta rekommendationer för dess tillämpning.

 

DIN EN 179 – Användningsområde

Användningsområde

Lås på dörrar i flykt- och utrymningsvägar där nödsituationer kan uppstå. Utgångarna och beslagen är inte kända för alla människor i byggnaden (t.ex. kontorsbyggnad som inte besöks av allmänheten).

 

Nödsituation

En nödsituation inträffar när en livshotande situation uppstår för en person eller grupp av personer, däremot behöver den inte nödvändigtvis leda till panik. Ett typiskt scenario är en brand på en kontorsvåning där kontorspersonalen känner till utrymningsvägarna och därför kan ta sig ut på ett kontrollerat sätt.

 

Tillåtna beslag

Dörrhandtag eller skjuthandtag resp. grepplattor som har utvecklats för användning i nödsituation (se nedanstående teckningar).

 

Viktiga egenskaper för beslag

Viktiga egenskaper för brandskyddsbeslag för nödutgångslås enligt DIN EN 179:

Viktiga egenskaper för brandskyddsbeslag för nödutgångslås enligt DIN EN 179

 

Dimensionskrav

Dimensionskrav för ett handtag enligt DIN EN 179 (uppgifter i mm):

Dimensionskrav för ett handtag enligt DIN EN 179

 

Viktigt att tänka på

Beslag och lås måste alltid kontrolleras och certifieras tillsammans. Men de kan skrivas ut och skickas separat.