Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN 18257 och RAL-GZ 607/6

DIN 18257 och RAL-GZ 607/6 för skyddsbeslag

DIN 18257 och RAL-GZ 607/6 för skyddsbeslag

De här bestämmelserna fastställer begrepp, mått och hårdare krav samt provningsförfaranden för skyddsbeslag utifrån konsumenternas ökande krav och kriminalpolisens många års erfarenhet.

 

Vad är ett skyddsbeslag?

Ett skyddsbeslag är avsett att skydda låsspärren i ett villa- eller lägenhetslås mot ett direkt mekaniskt angrepp och att effektivt försvåra att profilcylindern vrids av med våld. Emellertid garanterar skyddsbeslag bara optimal skyddsverkan i kombination med alla elementen i en inbrottsskyddad dörr enligt
DIN EN 1627.

Egenskaper
Krav
ES0
(SK1)
ES1
(SK2)
ES2
(SK3)
ES3
(SK4)
Dragbelastning av
cylinderskyddet (ZA)
10 kN
15 kN
20 kN
Monteringselementens
hållfasthet
10 kN
15 kN
20 kN
30 kN

1 N (Newton) est la force nécessaire, pour accélérer un corps immobile d’une masse de 1 kg en l’espace d’une seconde à la vitesse d’un mètre/seconde.

 

Certifikat DIN 18257

Utifrån skyddsbehovet kan du välja ett skyddsbeslag i en av de tillgängliga skyddsklasserna (ES0/SK1, ES1/SK2, ES2/SK3 eller på begäran ES3/SK4).

Egenskaperna och kraven i ovanstående tabell har fastställts för de fyra skyddsklasserna. Vidare ska skyddsbeslagets utvändiga skylt och förbindelseelementen på den utvändiga skylten skyddas borravvisande (ytans hårdhet 60 HRC).

Förbindelseelementen (skruvförband, stift) måste vara utformade på ett sådant sätt, att skyddsbeslagets skyddsverkan bibehålls efter slagförsök.

Skyddsbeslag måste enligt de här standarderna förses med tillverkarens namn respektive kod, skyddsklasser och provningsnummer samt den aktuella provnings- och övervakningskoden med tillhörande provningsnummer; de underkastas en kontinuerlig egenkontroll och extern övervakning.

 

Certifikat DIN 18257

Europeisk och tysk standardisering för skyddsbeslag

Bilaga A till DIN EN 1906 innehåller krav och provningsmetoder för skyddsbeslag (märkningen av egenskaper för ”inbrottssäkerhet” följer efter 7:e avsnittet av klassificeringsnyckeln för DIN EN 1906). Provningssätten, som består av ”excentrisk dragbelastning”, ”mejseltest” och ”cylinderhöljets stabilitet och borrmotstånd”, överfördes från DIN 18257 till den europeiska standarden. Dessutom sker en provning av dörrskyltarnas hållfasthet. Vid provningen av ”fästelementens stabilitet” finns det träplattor mellan draganordningen och skyddsbeslagens skyltar.

För att uppfylla kravet på beslagens utbytbarhet gäller för måtten restnormen DIN 18255 (dörrhandtag, dörrskyltar och dörrosetter), utgåvan maj 2002, samordnad med lås enligt DIN 18251 och profilcylindrar enligt DIN 18252.

Den nationella standarden för skyddsbeslag DIN 18257 existerar sedan dess som restnorm (utgåva 2003, mars), för att omsätta den ovan omnämnda måttsavstämningen och anpassning till DIN EN 1906 samt för att få beteckningen med den bekanta ES-klassen. Tabellen nedan visar en jämförelse mellan skyddsklasserna.

Skyddsklasser
enligt DIN
18257:2022-02
Avsnitt 4
Skyddsklasser
enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
Skyddsverkan
enligt EN
1906:2002-12
Avsnitt 4.1.8
ES0
SK1
(klass 1)
lite
inbrottsskyddande
ES1
SK2
(klass 2)
inbrottsskyddande
ES2
SK3
(klass 3)
stor
inbrottsskyddande
ES3
SK4
(klass 4)
extrem
inbrottsskyddande

Skyddsbeslag ska försvåra en avvridning av profilcylindern eller ett direkt mekaniskt angrepp på låsspärren effektivt. Klassen ES0 erbjuder inte ett tillräckligt inbrottsskydd, men efterfrågas i andra europeiska länder. Brottsförebyggande rådet i Tyskland rekommenderar inte beslag ur den klassen.

De olika skyddsklassernas (SK) krav enligt DIN EN 1906 och en jämförelse av klasserna enligt DIN 18257 (ES) hittar du i dessa tabeller.

 

Jämförelse av skyddsklasserna

Jämförelse av kraven på skyddsbeslag enligt DIN 18257:2022-02 och DIN EN 1906:2012-12

DIN ES0
EN SK1
DIN ES1
EN SK2
Provning av skyltens hållfasthet
7 kN
Tillåten
deformation
≤ 5 mm
7 kN
Tillåten
deformation
≤ 5 mm
10 kN
Tillåten
deformation
≤ 5 mm
10 kN
Tillåten
deformation
≤ 5 mm
Provning av monteringselementens hållfasthet (ensidig dragbelastning) med underliggande träplatta
10 kN
Tillåten
deformation
≤ 2 mm
10 kN
Tillåten
deformation
≤ 2 mm
15 kN
Tillåten
deformation
≤ 2 mm
15 kN
Tillåten
deformation
≤ 2 mm
Provning av borrmotstånd i utvändig skylt
(hårdhet eller borrförsök)
inget
Krav
inget
Krav
60 HRC
i låsstiftsområdet
eller 30 s/200 N
60 HRC
eller 30 s/200 N
Provning av motståndet mot avslagning med mejsel (ensidig dragbelastning)
inget
Krav
inget
Krav
3 slag
på definierade
positioner
3 slag
på definierade
positioner
Provning av cylinderskyddets hållfasthet (om sådant finns)
nej
nej
10 kN
10 kN

 

DIN ES2
EN SK3
DIN ES3
EN SK4
Provning av skyltens hållfasthet
15 kN
Tillåten
deformation
≤ 5 mm
15 kN
Tillåten
deformation
≤ 5 mm
20 kN
Tillåten
deformation
≤ 5 mm
20 kN
Tillåten
deformation
≤ 5 mm
Provning av monteringselementens hållfasthet (ensidig dragbelastning) med underliggande träplatta
20 kN
Tillåten
deformation
≤ 2 mm
20 kN
Tillåten
deformation
≤ 2 mm
30 kN
Tillåten
deformation
≤ 2 mm
30 kN
Tillåten
deformation
≤ 2 mm
Provning av borrmotstånd i utvändig skylt
(hårdhet eller borrförsök)
60 HRC
i låsstiftsområdet
eller 3 min/200 N
60 HRC
oder 3 min/200 N
60 HRC
i låsstiftsområdet
eller 5 min/300 N
60 HRC
eller 5 min/500 N
Provning av motståndet mot avslagning med mejsel (ensidig dragbelastning)
6 slag
på definierade
positioner
6 slag
på definierade
positioner
12 slag
på definierade
positioner
12 slag
på definierade
positioner
Provning av cylinderskyddets hållfasthet (om sådant finns)
15 kN
15 kN
20 kN
20 kN

HOPPE-beslag är testade enligt DIN 18257 och RAL-GZ 607/6 och certifierade enligt certifieringsprogrammet från DIN CERTCO (TÜV Rheinland) eller PIVCERT.

 

HOPPE-beslag i de olika skyddsklasserna

HOPPE-beslag med stålborrskydd

HOPPE-beslag med stålborrskydd är inte skyddsbeslag enligt DIN 18257. Dessa beslag försvårar i motsats till traditionella dörrbeslag att beslaget kan borras upp i cylinderområdet. Beslag med stålborrskydd finns att få utan cylinderskydd (ZA) i materialen brons, mässing och smidesjärn.

HOPPE-beslag med stålborrskydd

 

HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES0 (SK1)

HOPPE skyddsbeslag i skyddsklassen ES0 (SK1) ger i jämförelse med traditionella dörrbeslag ett utökat skydd. Dessa skyddsbeslag finns att få i aluminium utan cylinderskydd (ZA).

 HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES0 (SK1)

 

HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES1 (SK2)

HOPPE skyddsbeslag i skyddsklassen ES1 (SK2) finns att få med eller utan cylinderskydd (ZA) i materialen aluminium, rostfritt stål och mässing. Dessutom kan ES1-skyddsbeslag (SK2) levereras i kortskyltsutförande med eller utan cylinderskydd i materialen aluminium och rostfritt stål. ES1-skyddsbeslag (SK2) rekommenderas som standard av kriminalpolisen.

 HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES1 (SK2)

 

HOPPE kombiskyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES1 (SK2)

HOPPE kombiskyddsbeslag i skyddsklassen ES1 (SK2) finns uteslutande att få med cylinderskydd (ZA) i materialen aluminium, rostfritt stål och mässing. Med dessa skyddsbeslag kan du utrusta husets/lägenhetens ytterdörr med ett rosettbeslag i stället för den vanliga långskyltsvarianten och få olika material- och färgkombinationer på dörrens utsida- resp. insida. Om HOPPE-produkter blandas med artiklar från ett annat varumärke för en kombination, bortfaller certifikatets garanti.

HOPPE kombiskyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES1 (SK2)

 

HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES2 (SK3)

HOPPE skyddsbeslag i skyddsklassen ES2 (SK3) finns att få med cylinderskydd (ZA) i materialen aluminium, rostfritt stål och mässing på begäran. Dessa beslag föreskrivs av försäkringsbolagen vid förhöjd riskbedömning (försäkringsvärderingar). Kriminalpolisorganisationerna rekommenderar ES2-beslag (SK3) vid ett högre skyddsbehov (t.ex. om huset ligger i ett särskilt ”utsatt” område).

 HOPPE skyddsbeslag i enlighet med DIN 18257 ES2 (SK3)

 

HOPPE säkerhetshandtag enligt DIN 18257 ES3 (SK4)

HOPPEs skyddsbeslag av skyddsklass ES3 (SK4) är försedda med ett cylinderhölje (ZA) och en 13 mm tjock, härdad stalplatta. De erbjuds i materialen aluminium, rostfritt stal och mässing. Tack vare den extremt inbrottshämmande effekten rekommenderar tyska kriminalpolisen skyddsbeslag i klassen ES3 (SK4) vid mycket högt skyddsbehov (t.ex. för hus i ”särskilt utsatta lägen”).