Bezpośrednio do treści strony Bezpośrednio do nawigacji głównej
 
 

DIN EN 1906 (Kodu klasyfikacji)

DIN EN 1906 –  Europejskie i niemieckie normy dla okuć

Znaczenie cyfr w ramach kodu klasyfikacji:

 

1. pozycja: Kategoria użytkowania

Możliwe klasy

1-4

Znaczenie klas

 

 

2. pozycja: Wytrzymałość

Możliwe klasy

6 lub 7

Znaczenie klas

6 = 100.000 cykli testowych

7 = 200.000 cykli testowych

 

3. pozycja: Wymiar drzwi

Możliwe klasy

nie zdefiniowano

Znaczenie klas

-

 

4. pozycja: Ogniotrwałość

Możliwe klasy

0, A, A1, B, B1, C, C1, D lub D1

Znaczenie klas

0 = niedopuszczalne w drzwiach przeciwpożarowych i przeciwdymnych
A = przystosowana do drzwi dymoszczelnych
A1 = przystosowana do drzwi dymoszczelnych (sprawdzana w 200.000 cykli na jednych drzwiach)
B = przystosowana do drzwi dymoszczelnych i p-poż. (sprawdzana w 200.000 cykli)
B1 = przystosowana do drzwi dymoszczelnych i p-poż. (sprawdzana w 200.000 cykli na jednych drzwiach)
C = przystosowana do drzwi dymoszczelnych i p-poż z wymogiem przekładki p-poż w szyldzie, rozecie klamki i rozecie klucza
C1 = przystosowana do drzwi dymoszczelnych i p-poż. z wymogiem przekładki p-poż. w szyldzie, rozecie klamki i rozecie klucza (sprawdzana w 200.000 cykli na jednych drzwiach)
D = przystosowana do drzwi dymoszczelnych i p-poż. z wymogiem stalowego rdzenia w rączce klamki
D1 = przystosowana do drzwi dymoszczelnych i p-poż. z wymogiem stalowego rdzenia w rączce klamki (sprawdzana w 200.000 cykli na jednych drzwiach)

 

5. pozycja: Bezpieczeństwo *

Możliwe klasy

0 lub 1

Znaczenie klas

0 = do zwykłych celów

1 = wymogi bezpieczeństwa

 

6. pozycja: Odporność na korozję

Możliwe klasy

0-5

Znaczenie klas

0 = brak stwierdzonej odporności na korozję (brak badań)
1 = niska odporność na korozję (24 godz. test komorze solnej)
2 = umiarkowana odporność na korozję (48 godz. test komorze solnej)
3 = wysoka odporność na korozję (96 godz. test komorze solnej)
4 = bardzo wysoka odporność na korozję (240 godz. test komorze solnej)
5 = ekstremum wysoka odporność na korozję (480 godz. test komorze solnej)

 

7. pozycja: Zabezpieczenie przed włamaniem

Możliwe klasy

0-4

Znaczenie klas

0 = nie zabezpiecza przed włamaniem
1 = słabo zabezpiecza przed włamaniem
2 = umiarkowanie zabezpiecza przed włamaniem
3 = w dużym stopniu zabezpiecza przed włamaniem
4 = zabezpiecza przed włamaniem w bardzo wysokim stopniu

 

8. pozycja: Rodzaj wykonania

Możliwe klasy

A, B lub U

Znaczenie klas

A = ze sprężyną wspomagającą
B = ze sprężyną napinającą
U = bez sprężyny wspomagającej

 

* Zgodnie z DIN EN 1906 badanie „podwyższone bezpieczeństwo”, np. przy drzwiach narażonych na wyłamanie jest opcjonalne, także w punkcie 5. kodu klasyfikacji może być umieszczona cyfra „0”. Jednakże zgodnie z DIN 18255 wszystkie komplety klamek odpowiadające kategorii użytkowania 3 i 4 muszą być poddane badaniom testowym.

 

 

HOPPE Atrybuty produktu "Kategoria użytkowania 2 (3, 4) DIN EN 1906"