Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN EN 1906

DIN EN 1906 – Europejskie i niemieckie normy dla okuć

DIN EN 1906 –
Europejskie i niemieckie normy dla okuć

W ramach europejskich prac normalizacyjnych sformułowano normę EN 1906, która definiuje wymagania i metody kontroli klamek i gałek drzwiowych. Została ona przyjęta w październiku 2001 r. na poziomie europejskim, była wielokrotnie zmieniana, i obecnie jest obowiązująca jako norma DIN EN 1906 – w wersji z grudnia 2012 r.

W DIN EN 1906 zdefiniowano wyłącznie parametry sprawnościowe; wymiaryokuć nie zostały tutaj uwzględnione. Poza tym wprowadzono system klasyfikacji, który ma zapewnić porównywalność produktów. Okucia drzwiowe testowane zgodnie z DIN EN 1906 oznacza się 8-cyfrowym kodem klasyfikacji:

1 Kategoria użytkowania
2 Wytrzymałość
3 Wymiary drzwi
4 Odporność ogniowa
5 Bezpieczeństwo
6 Odporność na korozję
7 Zabezpieczenie antywłamaniowe
8 Wersja

Więcej informacji o znaczeniu cyfr w kluczu klasyfikacji uzyskasz tutaj.

 

Pierwsze miejsce w kodzie klasyfikacji zarezerwowano do oznaczenia okuć podzielonych na 4 kategorie użytkowania według częstości ich używania i planowanego obszaru zastosowania. Kategorie te odpowiednio różnicują wymagania i obciążenia próbne.

 

Kategorie użytkowania

(wyciąg z łącznie 13 kontroli)

Możliwe klasy: 1
Moment skręcający 20 Nm
Naprężenie rozciągające 300 N
Swobodny luz w położeniu spoczynkowym < 10 mm
Swobodny ruch kątowy < 10 mm
Znaczenie klas Średnia częstotliwość użytkowania przez osoby, które zasadniczo ostrożnie obchodzą się z okuciami i, w przypadku których istnieje niewielkie ryzyko nieprawidłowego zastosowania (np. drzwi wewnętrznych w domach mieszkalnych).

 

Możliwe klasy: 2
Moment skręcający 30 Nm
Naprężenie rozciągające 500 N
Swobodny luz w położeniu spoczynkowym < 10 mm
Swobodny ruch kątowy < 10 mm
Znaczenie klas Średnia częstotliwość użytkowania przez osoby, które zasadniczo ostrożnie obchodzą się z okuciami i, w przypadku których istnieje jednak pewne ryzyko nieprawidłowego zastosowania (np. drzwi wewnętrznych w budynkach biurowych).

 

Możliwe klasy: 3
Moment skręcający * 40 Nm
Naprężenie rozciągające 800 N
Swobodny luz w położeniu spoczynkowym < 6 mm
Swobodny ruch kątowy < 5 mm
Znaczenie klas Częste użytkowanie przez osoby, które raczej nieostrożnie obchodzą się z okuciami i w przypadku których istnieje duże ryzyko ich nieprawidłowego zastosowania (np. w drzwiach w budynkach biurowych udostępnionych do użyteczności publicznej).
* Zestawy HOPPE dla obiektów komercyjnych

 

Możliwe klasy: 4
Moment skręcający * 60 Nm
Naprężenie rozciągające 1000 N
Freies Spiel in Ruhestellung < 6 mm
Freie Winkelbewegung < 5 mm
Bedeutung der Klasse Do zastosowania w drzwiach, które często ulegają uszkodzeniom, np. w wyniku użycia siły (drzwi na stadionach piłkarskich, platformach wiertniczych, w koszarach, toaletach publicznych…).
* Zestawy HOPPE dla obiektów komercyjnych

 

Wymogi i metody kontroli bazują na symulacji rzeczywistych obciążeń okuć w codziennym użytkowaniu, która polega na badaniach wytrzymałościowych, korozyjnych oraz pomiarach luzu przed wykonaniem i po zakończeniu testów ciągłego przestawiania.
Aby zapewnić zamienność zamków i okuć niezbędne są krajowe normy dotyczące wymiarów. Z tego względu znormalizowano wymiary okuć przeznaczonych do zamków wg DIN 18251 i wkładek wg DIN 18252, w ramach normy DIN 18255 (klamki drzwiowe, szyldy i rozety), która została wydana w maju 2002 roku jako uzupełnienie do normy DIN EN 1906.

 

Wszystkie zestawy klamek drzwiowych HOPPE spełniają wymagania normy DIN EN 1906, kategoria użytkowania 3 i 4, oraz normy uzupełniającej DIN 18255 (klamki drzwiowe, szyldy i rozety), i wyróżniają się wyjątkową trwałością w sektorze komercyjnym.

 

Świadectwa badań dla firm ogłaszających przetarg

Firmom ogłaszającym przetarg udostępniamy zewnętrzne i wewnętrzne świadectwa badań zestawów klamek drzwiowych wg DIN EN 1906, które służą równocześnie jako świadectwo kwalifikacji.