Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN EN 179

Norma DIN EN 179 dotycząca zamknięć do wyjść ewakuacyjnych

Norma DIN EN 179 dotycząca zamknięć do wyjść ewakuacyjnych

Norma europejska DIN EN 179 dotycząca zamknięć do wyjść ewakuacyjnych obowiązuje od czerwca 2002 r. ze zmianami wprowadzonymi w 2008 r. definiuje wymogi i procedury kontroli oraz określa zalecenia w zakresie ich stosowania.

 

DIN EN 179 – Obszar zastosowania

Obszar zastosowania

Dotyczy zamknięć drzwi montowanych na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych, gdzie mogą zaistnieć nagłe sytuacje. Osoby przebywające w budynku są zaznajomione z funkcjonowaniem wyjść oraz okuć (np. w budynku biurowym bez intensywnego ruchu osób z zewnątrz).

 

Sytuacja awaryjna

Sytuacja awaryjna jest sytuacją zagrażającą życiu, w której jednak nie dochodzi do paniki. Przykładem może być pożar na jednym z pięter biura, którego personel jest zaznajomiony z drogami ewakuacyjnymi, dzięki czemu ucieczka z miejsca zagrożenia odbywa się w sposób kontrolowany.

 

Dozwolone okucia

Klamki lub pochwyty ew. pchacze drzwi, przeznaczone do użytku w sytuacjach awaryjnych (zob. rysunki poniżej).

 

Istotne cechy okuć

Istotne cechy okuć przeciwpożarowych dla zamknieć do wyjść ewakuacyjnych wg DIN EN 179:

Istotne cechy okuć przeciwpożarowych dla zamknieć do wyjść ewakuacyjnych wg DIN EN 179.

 

Wymagania dotyczące wymiarów

Wymagania dotyczące wymiarów w zakresie klamki wg DIN EN 179 (dane w mm)

Wymagania dotyczące wymiarów w zakresie klamki wg DIN EN 179 (dane w mm)

 

Ważne

Okucie i zamek muszą być zbadane i certyfikowane razem. Można je jednak oferować i dostarczać odrębnie.