Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN 18257 i RAL-GZ 607/6

DIN 18257 i RAL-GZ 607/6 do okuć ochronnych

DIN 18257 i RAL-GZ 607/6 do okuć ochronnych

Normy te definiują – w związku z większymi wymaganiami użytkowników i długoletnimi doświadczeniami policji kryminalnej – pojęcia, wymiary i zaostrzone wymagania oraz metody badania okuć ochronnych.

 

Czym jest okucie ochronne?

Okucie ochronne ma za zadanie zabezpieczenie blokady zamka w drzwiach do domu i mieszkania przed mechaniczną ingerencją oraz skuteczne utrudnienie gwałtownego odkręcenia wkładki. Przy czym optymalne działanie ochronne jest zapewnione tylko pod warunkiem zastosowania wszystkich pojedynczych elementów drzwi antywłamaniowych określonych w normie DIN EN 1627.

Właściwości
Wymagania
DIN-18257 Obciążenie rozciągające
ES0
(SK1)
ES1
(SK2)
ES2
(SK3)
ES3
(SK4)
Obciążenie rozciągające
osłony wkładki (ZA)
10 kN
15 kN
20 kN
Wytrzymałość elementów
mocujących
10 kN
15 kN
20 kN
30 kN

1 N (Newton) to siła potrzebna do wprawienia w ruch jednostajny o prędkości 1 m/s (metr na sekundę) znajdującego się w spoczynku ciała o masie 1 kg w ciągu 1 sekundy.

 

Certyfikat testu DIN 18257

W zależności od tego, jak bardzo potrzebna jest ochrona, można wybrać jedną z dostępnych klas ochrony (ES0/SK1, ES1/SK2, ES2/SK3 lub na zamówienie ES3/SK4).

Podane w powyższej tabeli właściwości i wymagania zdefiniowano dla 4 klas ochrony. Ponadto zabezpieczenie przed nawiercaniem szyldu zewnętrznego okucia ochronnego i elementy łączące szyldu zewnętrznego należy zabezpieczyć tak, aby nie przyjmowały wiertła (twardość powierzchni 60 HRC).

Elementy łączące (złącza śrubowe, trzpieniowe) muszą być zamontowane tak, aby po próbach udarowych nadal występowało działanie ochronne okucia ochronnego.

Okucia ochronne zgodne z tą normą muszą zostać opatrzone nazwą/znakiem producenta, informacją o klasie ochrony i numerem kontrolnym oraz odpowiednim znakiem kontroli wraz z numerem kontrolnym. Podlegają one kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Certyfikat testu DIN 18257

Europejskie i niemieckie normy dla okuć ochronnych

Załącznik A normy DIN EN 1906 opisuje wymogi i procedurę kontroli okuć ochronnych (oznaczenie właściwości „zabezpieczenie przed włamaniem” znajduje się na 7 miejscu w kluczu klasyfikacji opisanego w normie
DIN EN 1906). Badania typu „rozciąganie nieosiowe”, „test przecinakiem”, „trwałości osłony wkładki” i odporność przed wierceniem” zostały przejęte z normy DIN 18257 do normy europejskiej. Ponadto dodano badanie wytrzymałości szyldów drzwiowych. Podczas badania wytrzymałości elementów mocujących płyty drewniane znajdują się pomiędzy urządzeniem rozciągającym a szyldami okuć ochronnych.

W związku z wymogiem wymienności okuć w odniesieniu do wymiarów obowiązuje norma uzupełniająca DIN 18255 (klamki drzwiowe, szyldy i rozety) – wydanie z maja 2002 roku dostosowane do zamków zgodnie z DIN 18251 i do wkładek zgodnie z DIN 18252.

Krajowa norma dotycząca okuć ochronnych DIN 18257 obowiązuje od tego czasu jako norma uzupełniająca (wydanie z marca 2003 r.) i ma na celu realizację wspomnianego powyżej uzgodnienia wymiarów i dostosowania do DIN EN 1906 oraz zachowanie oznaczenia znanych już klas ES. Poniższa tabela stanowi zestawienie klas ochrony.

Klasa ochrony
wg DIN
18257:2022-02
rozdział 4
Klasa ochrony
wg EN
1906:2002-12
rozdział 4.1.8
Działanie ochronne
wg EN
1906:2002-12
rozdział 4.1.8
Klas ochrony ES0-SK1
ES0
SK1
(klasa 1)
niska
odporność na
włamanie
Klas ochrony ES1-SK2
ES1
SK2
(klasa 2)
odporność na
włamanie
Klas ochrony ES2-SK3
ES2
SK3
(klasa 3)
duża
odporność na
włamanie
Klas ochrony ES3-SK4
ES3
SK4
(klasa 4)
bardzo duża
odporność na
włamanie

Okucia ochronne mają za zadanie skutecznie utrudniać gwałtowne odkręcenie wkładki oraz mechaniczną ingerencję w blokadę zamka. Klasa ES0 nie zapewnia dostatecznej ochrony antywłamaniowej, jednak jest wymagana w niektórych krajach europejskich. Punkty doradztwa policji kryminalnej w Niemczech nie zalecają zastosowania okuć tej klasy.

Wymagania różnych klas ochrony (SK) określone w normie DIN EN 1906 oraz ich zestawienie z klasami normy DIN 18257 (ES) znajdują się w poniższych tabelach:

 

Zestawienie klas ochrony

Zestawienie wymagań względem okuć ochronnych wg DIN 18257:2022-02 i DIN EN 1906:2012-12

DIN ES0
EN SK1
DIN ES1
EN SK2
Badanie wytrzymałości szyldu
7 kN
dozw. odkształcenie
≤ 5 mm
7 kN
dozw. odkształcenie
≤ 5 mm
10 kN
dozw. odkształcenie
≤ 5 mm
10 kN
dozw. odkształcenie
≤ 5 mm
Badanie wytrzymałości elementów mocowania (jednostronne obciążenie rozciągające)
z podłożoną drewnianą płytką
10 kN
dozw. odkształcenie
≤ 2 mm
10 kN
dozw. odkształcenie
≤ 2 mm
15 kN
dozw. odkształcenie
≤ 2 mm
15 kN
dozw. odkształcenie
≤ 2 mm
Badanie wytrzymałości na nawiercanie w szyldzie zewnętrznym
(twardość lub próba wiercenia)
brak
Wymaganie
brak
Wymaganie
60 HRC
w zakresie
obrotu trzpienia
lub 30 s/200 N
60 HRC
lub 30 s/200 N
Kontrola wytrzymałości na odbijanie przecinakiem (jednostronne obciążenie rozciągające)
brak
Wymaganie
brak
Wymaganie
3 uderzenia
w zdefiniowanych
pozycjach
3 uderzenia
w zdefiniowanych
pozycjach
Badanie wytrzymałości osłony wkładki
(jeśli istnieje)
nie
nie
10 kN
10 kN

 

DIN ES2
EN SK3
DIN ES3
EN SK4
Badanie wytrzymałości szyldu
15 kN
dozw. odkształcenie
≤ 5 mm
15 kN
dozw. odkształcenie
≤ 5 mm
20 kN
dozw. odkształcenie
≤ 5 mm
20 kN
dozw. odkształcenie
≤ 5 mm
Badanie wytrzymałości elementów mocowania (jednostronne obciążenie rozciągające)
z podłożoną drewnianą płytką
20 kN
dozw. odkształcenie
≤ 2 mm
20 kN
dozw. odkształcenie
≤ 2 mm
30 kN
dozw. odkształcenie
≤ 2 mm
30 kN
dozw. odkształcenie
≤ 2 mm
Badanie wytrzymałości na nawiercanie w szyldzie zewnętrznym
(twardość lub próba wiercenia)
60 HRC
w zakresie trzpienia obrotowego
oder 3 min/200 N
60 HRC
lub 3 min/200 N
60 HRC
w zakresie
obrotu trzpienia
lub 5 min/300 N
60 HRC
lub 5 min/500 N
Kontrola wytrzymałości na odbijanie przecinakiem (jednostronne obciążenie rozciągające)
6 uderzenia
w zdefiniowanych
pozycjach
6 uderzenia
w zdefiniowanych
pozycjach
12 uderzenia
w zdefiniowanych
pozycjach
12 uderzenia
w zdefiniowanych
pozycjach
Badanie wytrzymałości osłony wkładki (jeśli istnieje)
15 kN
15 kN
20 kN
20 kN

Okucia HOPPE są zbadane wg DIN 18257 i RAL-GZ 607/6 i certyfikowane zgodnie z programem certyfikacji DIN CERTCO (TÜV Rheinland) lub PIVCERT.

 

Zestawy HOPPE ze stalową płytką przeciw wierceniu

Zestawy HOPPE ze stalową płytką przeciw wierceniu nie są okuciami ochronnymi wg DIN 18257. Zestawy te, w przeciwieństwie do tradycyjnych okuć drzwiowych, utrudniają nawiercenie okucia w okolicach wkładki. Zestawy ze stalową płytką przeciw wierceniu dostępne są bez osłony wkładki w wersji z brązu, mosiądzu i stali kowalnej.

Zestawy HOPPE ze stalową płytką przeciw wierceniu

 

Okucia ochronne HOPPE wg DIN 18257 ES0 (SK1)

Okucia ochronne HOPPE klasy ochrony ES0 (SK1) zapewniają większą ochronę w porównaniu z tradycyjnymi okuciami. Są dostępne bez osłony wkładki w wersji z aluminium.

Okucia ochronne HOPPE wg DIN 18257 ES0 (SK1)

 

Okucia ochronne HOPPE wg DIN 18257 ES1 (SK2)

Okucia ochronne HOPPE klasy ochrony ES1 (SK2) są dostępne z osłoną wkładki w wersji z aluminium, stali szlachetnej i mosiądzu lub bez niej. Ponadto dostępne są okucia ochronne ES1 (SK2) w wersji na krótkim szyldzie z osłoną wkładki lub bez niej, w wersji z aluminium i stali szlachetnej. Okucia ochronne ES1 (SK2) polecane są jako standard przez policję kryminalną.

Okucia ochronne HOPPE wg DIN 18257 ES1 (SK2)

 

Okucia ochronne Kombi HOPPE wg DIN 18257 ES1 (SK2)

Okucia ochronne Kombi HOPPE klasy ochrony ES1 (SK2) są dostępne wyłącznie z osłoną wkładki w wersji z aluminium, stali szlachetnej i mosiądzu. Okucia te umożliwiają wyposażenie wewnętrznej strony drzwi wejściowych w klamki na rozetach zamiast tradycyjnego wariantu na długim szyldzie oraz pozwalają zastosować różne kombinacje materiałów i kolorów po zewnętrznej lub- stronie drzwi. W przypadku połączenia wyrobów HOPPE z produktami innych producentów certyfikat traci swą ważność.

Okucia ochronne Kombi HOPPE wg DIN 18257 ES1 (SK2)

 

Okucia ochronne HOPPE wg DIN 18257 ES2 (SK3)

Okucia ochronne HOPPE klasy ochrony ES2 (SK3) są dostępne na zamówienie z osłoną wkładki w wersji z aluminium, stali szlachetnej i mosiądzu. Okucia tego typu są wymagane przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy podwyższonym ryzyku (suma ubezpieczeniowa). Punkty doradztwa policji kryminalnej w przypadku konieczności zastosowania większej ochrony zalecają użycie okuć ochronnych ES2 (SK3), np. w wówczas, gdy dom znajduje się w szczególnie niebezpiecznej lokalizacji.

Okucia ochronne HOPPE wg DIN 18257 ES2 (SK3)

 

Okucia ochronne HOPPE wg DIN 18257 ES3 (SK4)

Okucia ochronne klasy ochrony ES3 (SK4) są dostępne z osłoną wkładki (ZA) i 13 mm grubości utwardzoną stalową tarczą w wersji z aluminium stali szlachetnej i mosiądzu. Poprzez swoje ekstremalną ochronę antywłamaniową, okucia ES3 (SK4) zalecane są przez punkty doradztwa policji kryminalnej w miejscach szczegolnie wymagających ochrony (np. w domu o szczegolnie niebezpiecznym położeniu).

Okucia ochronne HOPPE wg DIN 18257 ES3 (SK4)