Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN EN 13126-3, DIN 18267 i RAL-GZ 607/9

DIN EN 13126-3, DIN 18267 i RAL-GZ 607/9

Norma DIN EN 13126-3 dla klamek okiennych

Norma europejska DIN EN 13126 składa się z 19 części. Dotyczy ona okuć do okien i drzwi balkonowych. Część 3 tej serii norm została całkowicie zmieniona (wydanie z lutego 2012 r.). W oparciu o 9-cyfrowy klucz klasyfikacji definiuje ona wymagania i metody badań klameczek, głównie do okuć rozwierano-uchylnych, uchylno-rozwieranych i rozwieranych.

Pierwsza cyfra klucza klasyfikacji wprowadza dwie kategorie użytkowania klameczek przy uwzględnieniu różnych poziomów jakości w Europie. Klasa 2 oznaczającą wyższą jakość obejmuje znane i sprawdzone cechy produktów dotychczasowych klamek okiennych RAL. Siódma cyfra definiuje 3 klasy ochrony zamykanych klamek okiennych. Zostały one opracowane zgodnie z wymaganiami normy europejskiej DIN EN 1627 dotyczącej odporności na włamanie.

Norma europejska nie definiuje wymagań w stosunku do wymiarów klamek. Są one określone w normie DIN 18267 (np. trzpień kwadratowy □ 7 mm, długość trzpienia 43 mm).

Zmieniona norma DIN EN 13126-3 stanowi także podstawę nowej wersji dyrektywy w sprawie jakości RAL-GZ 607/9 (wydanie z września 2012 r.). Klamki okienne muszą spełniać co najmniej wymagania klasy 2 kategorii użytkowania i klas 2 lub 3 działania ochronnego. Ponadto w normie RAL-GZ 607/9 określono następujący podział:

 

  • RAL
    Klamki okienne z zatrzaskiem zgodnym z RAL, co najmniej 10 000 cykli rozwierano-uchylnych, co najmniej 48-godzinna odporność na korozję w badaniu w rozpylonej solance.

RAL – minimalne wymagania wg DIN EN 13126-3:

Kategoria użytkowania 2
Sprawność długookresowa 3/180
Wymiary
Ognioodporność 0
Bezpieczeństwo użytkowania 1
Odporność na korozję 2
Działanie ochronne 0/0
Zastosowanie C1
Parametr kontrolny

 

  • SecuForte®
Kategoria użytkowania 2
Sprawność długookresowa 3/180
Wymiary
Ognioodporność 0
Bezpieczeństwo użytkowania 1
Odporność na korozję 3
Działanie ochronne 1/1
Zastosowanie 3/C1
Parametr kontrolny

 

  • RAL100
    Klamki okienne zamykane lub z zatrzaskiem zgodnym z RAL, co najmniej 10 000 cykli rozwierano-uchylnych, co najmniej 48-godzinna odporność na korozję w badaniu w rozpylonej solance, odporność na przekręcenie i oderwanie przy działaniu momentem obrotowym do 100 Nm, mechanizm ryglujący lub zamykający z co najmniej 100 możliwymi kombinacjami zamknięcia.

RAL100 – minimalna klasyfikacja wg DIN EN 13126-3:

Kategoria użytkowania 2 2
Sprawność długookresowa 3/180 3/180
Wymiary
Ognioodporność 0 0
Bezpieczeństwo użytkowania 1 1
Odporność na korozję 2 2
Działanie ochronne 2/1 * 2/3 **
Zastosowanie C1 C1
Parametr kontrolny

* Mechanizm ryglujący
** Mechanizm zamykający

  • RAL200
    Klamki okienne zamykane lub z zatrzaskiem zgodnym z RAL, co najmniej 10 000 cykli rozwierano-uchylnych, co najmniej 48-godzinna odporność na korozję w badaniu w rozpylonej solance, odporność na przekręcenie i oderwanie przy działaniu momentem obrotowym do 200 Nm, mechanizm ryglujący lub zamykający z co najmniej 100 możliwymi kombinacjami zamknięcia.

RAL200 – minimalna klasyfikacja wg DIN EN 13126-3:

Kategoria użytkowania 2 2
Sprawność długookresowa 3/180 3/180
Wymiary
Ognioodporność 0 0
Bezpieczeństwo użytkowania 1 1
Odporność na korozję 2 2
Działanie ochronne 3/1 * 3/3 **
Zastosowanie C1 C1
Parametr kontrolny

* Mechanizm ryglujący
** Mechanizm zamykający

 

Warunkiem uzyskania znaku jakości RAL jest – oprócz spełnienia minimalnych wymagań zgodnie z normą DIN EN 13126-3 – stała kontrola wewnętrzna i zewnętrzna, wykonywana przez certyfikowaną placówkę badawczą. Zapewnia to stały, wysoki poziom jakości produktów. Objaśnienia dotyczące klucza klasyfikacji normy DIN EN 13126-3 można znaleźć tutaj.

 

Klamki okienne HOPPE z RAL

Klamki okienne HOPPE z rozetami U10, U26, U34 i rozetami Secustik® US10, US945, US952, US956 przeszły badania zgodnie z normą DIN EN 13126-3, odpowiadają wymiarom wg normy DIN 18267 i spełniają wymogi w zakresie jakości i kontroli wg RAL-GZ 607/9.

 

Klamki okienne HOPPE z RAL100

Zamykane klamki okienne Secu100® i Secu100® + Secustik® odpowiadają wymiarom wg normy DIN 18267 i nadają się do zastosowania w oknach antywłamaniowych o klasie odporności na włamanie od RC1 do RC6 wg normy DIN EN 1627 oraz spełniają wymagania w zakresie jakości i kontroli wg RAL-GZ 607/9.

 

Klamki okienne HOPPE z RAL200

Zamykane klamki okienne Secu200® z rozetami U52Z, U945Z, U11Z, odpowiadają wymiarom wg normy DIN 18267, nadają się do zastosowania w oknach antywłamaniowych o klasie odporności na włamanie od RC1 do RC6 wg normy DIN EN 1627 oraz spełniają wymagania w zakresie jakości i kontroli wg RAL-GZ 607/9.

Kategoria użytkowania 2
DIN EN 13126-3
RAL-GZ 607/9