Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

TBT / SecuTBT®

Klamki okienne zamykane kluczykiem z funkcją TBT

Klamki okienne zamykane kluczykiem z funkcją TBT

Zamykane klamki okienne TBT-Fenstergriffe (Tilt Before Turn = uchyl przed otwarciem) stosuje się coraz częściej w budynkach użyteczności publicznej i instytucjach, takich jak szkoły, przedszkola, kliniki czy domy spokojnej starości, aby uniknąć nieuprawnionego otwarcia od środka.

Technika TBT umożliwia blokadę klamki kluczem w pozycji uchylnej (90°). Dalsze przekręcenie klamki do pozycji otwarcia (180°) możliwe jest dopiero po jej ponownym odblokowaniu.

Funkcja TBT jest zapewniona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego okucia uchylno-rozwiernego.
Ważne: Funkcja TBT jest zapewniona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego okucia uchylno-rozwiernego. Do każdej klamki okiennej TBT dołączona jest naklejka z objaśnieniem funkcji TBT.

 
Nasze klamki okienne TBT są dostępne w wersjach TBT1 i SecuTBT®.

 

W taki sposób działa TBT1

Modele TBT1 posiadają rozszczelnienie pomiędzy pozycją zamkniętą a uchylną.
Umożliwia to wietrzenie bez konieczności odblokowania cylindra zamykającego. Na ograniczniku pozycji uchylnej 90° znajduje się mechanizm blokujący. Dlatego dalsze przekręcanie klamki do pozycji otwartej 180° jest możliwe tylko poprzez odblokowanie tego cylindra.

 

Tak działa SecuTBT

SecuTBT® stanowi udoskonalenie tradycyjnej technologii TBT. Zapewnia jeszcze więcej bezpieczeństwa oraz komfortu:

Klamkę okienną HOPPE z funkcją SecuTBT® można zablokować kluczem w pozycji zamknięcia (0°), dzięki temu uzyskuje się dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem. Klamkę można przekręcić w pozycję uchylną (90°) dopiero po jej odblokowaniu (przekręceniu klucza).

Po przekręceniu klamki okiennej do pozycji uchylnej zostaje ona, inaczej aniżeli w przypadku tradycyjnej technologii TBT, automatycznie zablokowana w tej pozycji (90°) — w prosty i komfortowy sposób, bez konieczności przekręcania klucza! Ponowne przekręcenie do pozycji zamknięcia jest również możliwe bez konieczności odblokowania.

Aby możliwe było przekręcenie klamki okiennej z pozycji uchylnej do pozycji otwarcia (180°), konieczna jest obsługa oburącz: Jedynie przez jednoczesne przekręcenie klucza i klamki blokada zostaje zdjęta, a klamkę można ustawić w pozycji otwarcia. Dzięki temu klamka okienna jest zabezpieczona przed nieupoważnionym lub przypadkowym przekręceniem jej w pozycję otwarcia.

Przekręcenie klamki okiennej SecuTBT® HOPPE z pozycji otwarcia w pozycję uchylną możliwe jest bez konieczności jej odblokowania. W pozycji uchylnej ponownie automatycznie uruchamia się technika blokady klamki, która uniemożliwia jej dalsze przekręcenie bez użycia klucza. Można ją teraz wprawdzie przekręcić dalej do pozycji zamknięcia, jednakże nie jest już możliwy powrót do pozycji otwarcia. Możliwe jest to jedynie przez wspomnianą już obsługę oburącz.

Podsumowanie: Lepsza funkcja bezpieczeństwa tam gdzie to konieczne, łatwiejsza i bardziej komfortowa obsługa tam gdzie to możliwe — zalety, które odgrywają ważną rolę również w wyposażeniu budynków użyteczności publicznej.