Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Resista® – Gwarancja na powierzchnię HOPPE

Resista® – Gwarancja na powierzchnię HOPPE

I. Zakres gwarancji
Poza ustawową odpowiedzialnością sprzedawców za defekty ujawnione w towarach gwarantujemy jako producent trwałość powierzchni okuć HOPPE pod warunkiem użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarancja dotyczy powierzchni Resista® i obejmuje wszystkie wykazane usterki związane z wadami produkcyjnymi lub materiałowymi np. naloty na powierzchni, zmiany w strukturze (tworzenie się plam) lub łuszczenie się.

 

II. Wyłączenia z Gwarancji
Gwarancją nie są objęte wszystkie pojedyncze części np. wkręty, elementy łączące, sprężyny itd. Z gwarancji wyłączone są szkody wynikłe z:

  • niezgodnego z przeznaczeniem nieumiejętnego użytkowania
  • niedbałej lub niewłaściwej obsługi
  • nieprzestrzegania zaleceń odnośnie montażu pielęgnacji,
  • chemicznych i fizycznych działań na powierzchnię materiału powstałych w wyniku użytkowa nia
  • niezgodnego z przeznaczeniem produktu np. uszkodzeń przez ostre przedmioty

 

III. Warunki gwarancji
Zastrzegamy sobie następujący sposób załatwienia reklamacji:
w okresie objętym gwarancją wg naszego uznania albo bezpłatnie naprawimy pierwszemu użytkownikowi wadliwy produkt albo bezpłatnie wymienimy wadliwy na nowy. Wynikłe z tego tytułu koszty, diety, opłaty za przesyłkę itp. nie będą użytkownikowi zwracane. Prawo do gwarancji przysługuje tylko po przedłożeniu reklamowanego produktu, dowodu jego zakupu, oryginalnego opakowania i co najwyżej w wysokości ceny zakupu.

 

IV. Ważność gwarancji
Gwarancja ważna jest w okresie 10 lat i rozpoczyna się z dniem zakupu towaru przez pierwszego użytkownika. W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją proszę zwrócić się z reklamowanym towarem i dowodem zakupu bezpośrednio do sprzedawcy lub producenta.

 

HOPPE Holding AG • Via Friedrich Hoppe • 7537 Müstair • Szwajcaria