Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska ma w HOPPE wysoką rangę

Ochrona środowiska ma w HOPPE wysoką rangę

Ochrona środowiska ma w HOPPE wysoką rangę

Za ochronę środowiska odpowiada każdy. Natomiast przedsiębiorstwo przemysłowe wraz ze swoimi pracownikami i różnorodnymi powiązaniami powinno mieć świadomość, iż spoczywa na nim jeszcze większa odpowiedzialność.

Nasz stosunek do środowiska opiera się na przekonaniu, iż rzekomy konflikt celów pomiędzy ekonomią a ekologią w rzeczywistości nie istnieje: Żaden system nie funkcjonuje oszczędniej i efektywniej niż sama natura. Dlatego to od niej możemy się uczyć efektywności oraz oszczędności:

 

Ekonomia = ekologia

 

Zatem ekonomiczno-ekologicznym wymogiem stawianym przedsiębiorstwu jest osiągnięcie zdefiniowanych celów przy minimalnym nakładzie, z optymalnym wykorzystaniem środków i oszczędnością zasobów naturalnych. Dlatego staramy się

  • zwiększyć swoją skuteczność w oszczędzaniu zasobów i
  • zminimalizować ilość odpadów jako niepożądany efekt uboczny prowadzonej działalności.

 

Ochrona środowiska ma w HOPPE wysoką rangę

 

Przykładowe działania czynione w tym zakresie:

  • ekologiczna produkcja ukuć
  • stosowanie wody użytkowej i zarządzanie obiegiem wody procesowej
  • opakowania przyjazne środowisku naturalnemu
  • resztki materiałów jako surowiec wtórny podlegający recyklingowi
  • wykorzystywanie ciepła procesowego
  • korzystanie z alternatywnych źródeł energii
  • środki mające na celu osiągniecie efektywności energetycznej
  • członkostwo w Sojuszu na Rzecz Środowiska Naturalnego Hesji „Umweltallianz Hessen“

 

Certyfikacje
Wszystkie zakłady produkcyjne grupy HOPPE w Niemczech, we Włoszech i w Czechach są od 2001 r. certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskiem). Ponadto w 2014 r. firma HOPPE AG z siedzibą w Stadtallendorf przeszła certyfikację zgodnie z normą
DIN EN ISO 50001:2018 (zarządzanie energią).

 

DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 14001:2015 (Annex)
DIN EN ISO 14001:2015 (Annex)

DIN EN ISO 50001:2018
DIN EN ISO 50001:2018