Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Gwarancja działania HOPPE

Także po 10 latach dużych obciążeń, w dalszym ciągu jeszcze Dobra klamka!

Także po 10 latach dużych obciążeń, w dalszym ciągu jeszcze Dobra klamka!

W naszym rozumieniu produkt markowy HOPPE oznacza obietnicę jakości produktu złożoną użytkownikowi. Obietnica ta przybiera konkretne formy, HOPPE udziela 10-letniej gwarancji na działanie mechanizmu wszystkich swoich klamek do okien i drzwi (pod warunkiem stosowania się do zasad dot. montażu i konserwacji, zob. „Zakres gwarancji”).

Testy obciążeniowe w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Markowe okucia HOPPE poddawane są licznym testom sprawdzającym ich stałą i niezawodną funkcjonalność. W zależności od rodzaju, produkty poddawane są badaniom na trwałości działania i próbom statycznej wytrzymałości, które w sposób zbliżony do rzeczywistości odzwierciedlają wymogi stawiane klamkom okiennym i drzwiowym w trakcie ich codziennego użytkowania. Testy te znacznie przewyższają kryteria i wymogi norm DIN EN 1906 czy RAL-GZ 607/9.

Próby wytrzymałości zgodnie z DIN EN 1960 i RAL-GZ 607/9 na klamkach, które nie są zamontowane na oknach i drzwiach. HOPPE natomiast sprawdza klamki (na ilość cykli działania) w praktycznych testach na oknach i drzwiach. Oznacza to, że sprawdzane jest nie tylko samo działanie klamki, lecz również trwałość połączenia klamki z oknem i drzwiami. Przy czym ilość cykli sprawdzających jest znacznie wyższa niż ta, którą określają zasady badań podane w w/w normach – rzecz idzie przeciez o Dobrą klamkę HOPPE.

HOPPE sprawdza klamki okienne i drzwiowe w testach na oknach i drzwiach

Nowy standard jakości

HOPPE ze swoją 10-letnią gwarancją na działanie mechanizmu przewyższa 2-letni okres gwarancyjny zapisany niemieckim kodeksie cywilnym (BGB) oraz 4-letnią gwarancję ustaloną rozporzadzeniem o usługach budowlanych na obiektach w Niemczech (VOB).
HOPPE ustanawia w ten sposob nowy standard jakości dla markowych okuć.

1. Testy okuć drzwiowych

DIN EN 1906 Norma DIN EN 1960 przewiduje dwie klasy trwałości okuć (patrz str. 10) i wynikające z tego badania wytrzymałości w różnych cyklach sprawdzających:

Klasa 6:
Średnia częstotliwość użytkowania klamek w budownictwie mieszkaniowym – 100.000 cykli sprawdzających (1 cykl = naciśnięcie klamki jak przy jednorazowym otwarciu i zamknięciu drzwi).

Klasa 7:
Częste użytkowanie, w budynkach użyteczności publicznej – 200.000 cykli sprawdzających.

HOPPE wprowadza zaostrzone kryteria odnośnie gwarancji na działanie mechanizmu. Podczas wszystkich badań na trwałość działania, sprawdza się pracę klamek zamontowanych na i drzwiach. Klamki do budownictwa mieszkaniowego testowano w trakcie 182.500 cykli (1 cykl= 1x otwarcie i zamknięcie drzwi), a klamki do budynków użyteczności publicznej w trakcie 255.000 cykli. W przeliczeniu na okres 10 lat oznacza to 50 względnie 70 cykli dziennie. W trakcie prób trwałości, ani okucie, ani żaden z jego pojedynczych elementów nie może ulec poluzowaniu. Po przeprowadzonych testach sprawdzana jest trwałość klamek. Ponadto muszą one w dalszym ciągu niezawodnie działać.

HOPPE-Testy okuć drzwiowych

2. Testy klamek okiennych

Norma RAL-GZ 607/9 podaje, że badane klamki okienne powinny wytrzymywać 10.000 cykli uchylno – rozwiernych.

Również i tutaj stawia HOPPE jeden krok do przodu. W ramach przeprowadzonych badań klamek na gwarancję działania, próbom na oknie zostały poddane klamki w 15.000 cyklach uchylno – rozwiernych. ( 1 cykl uchylno – rozwierny = 1x otwarcie i zamknięcie okna plus 1x jego uchylenie i zamknięcie). W przeliczeniu na okres 10-letni oznacza to otwarcie i zamknięcie okna 4 razy dziennie plus jego uchylenie i zamknięcie też 4 razy dziennie. Na koniec klamki okienne zostały poddane również próbom trwałości. Muszą one w dalszym ciągu niezawodnie działać.

HOPPE-Testy klamek okiennych