Rechtstreeks naar inhoud van de pagina Rechtstreeks naar navigatiemenu
 
 

Resista®

Resista® – De oppervlakgarantie van HOPPE

De oppervlakgarantie van HOPPE

I. Garantieverklaring

Naast de wettelijke garantie van de verkoper bieden wij een duurzaamheidsgarantie, dit met inachtneming van onderstaande voorwaarden en voor zover hieronder beschreven. Als fabrikant verlenen wij garantie op de duurzaamheid van het oppervlak van correct gebruikt beslag van HOPPE. Deze Resista®-oppervlakgarantie omvat alle gebreken die, indien geen sprake is van ondeskundig handelen, aantoonbaar op fabricage- of materiaalfouten zijn terug te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als het oppervlak verkleurt of geinfiltreerd wordt (“vlekvorming”), of als de beschermlaag wordt aangetast.

 

II. Uitgesloten van garantie

Alle te vervangen losse onderdelen, zoals schroeven, stiftverbindingen en veren, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze oppervlakgarantie. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

  • ongeoorloofd en ondeskundig gebruik
  • onjuiste en nalatige behandeling
  • het niet in acht nemen van de montage- en onderhoudsinstructies, wijzigingen en eigenmachtig uitgevoerde reparaties
  • chemische en fysische, niet door een correct gebruik ontstane inwerkingen op het materiaaloppervlak, bijv. beschadigingen door scherpe voorwerpen

 

III. Garantievoorwaarden

Onze garantie bestaat hieruit dat wij, uitsluitend bij de eerste eindgebruiker, binnen de garantieperiode en naar onze keuze een gratis reparatie van het product uitvoeren of het beslag gratis vervangen door het betreffende of een gelijksoortig en gelijkwaardig product, als sprake mocht zijn van een tekortkoming aan het oppervlak van HOPPE beslag. Kosten die de garantienemer maakt, zoals portokosten of andere onkosten, worden niet vergoed. Aanspraak op garantie is alleen mogelijk op vertoon van het product en u moet kunnen aantonen dat het gebrek binnen de garantieperiode is opgetreden. Dit is in het bijzonder mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs. Daarom wordt geadviseerd om het aankoopbewijs minimaal te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.

 

IV. Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 10 jaar en begint op de dag van aankoop door de eerste eindgebruiker. Bij reclamaties verzoeken wij u zich met het product en het aankoopbewijs te melden bij de verkoper of contact op te nemen met de fabrikant.

 

HOPPE Holding AG • Via Friedrich Hoppe • 7537 Müstair • Zwitserland

 

 

HOPPE Special Attribut "Resista®"