Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

HOPPE als werkgever

HOPPE als werkgever

Een betere kwaliteit van leven op het werk

Hebben kernwaarden betekenis voor u?
Is de kwaliteit van leven op het werk belangrijk voor u?

Dan vindt u bij HOPPE uw ideale werkplek.

 

Denken in generaties

De leiding en het beleid van het bedrijf HOPPE liggen in handen van de twee eigenaren van de tweede generatie van het familiebedrijf: Wolf Hoppe en Christoph Hoppe. Zij hebben de mogelijkheid en de wil om toekomstgericht te denken en handelen. Deze generatiegerichte denkwijze maakt bovendien de omslag naar een op waarden gebaseerde leiderschapsstijl mogelijk, met als uitgangspunt: “Wie resultaten eist, moet perspectief bieden”. Er wordt gestreefd naar een eerlijk en gezond werk- en innovatieklimaat waarin prestaties tot successen leiden die bijdragen aan de arbeidsvreugde en waarin de kwaliteit van de sociale interactie daadwerkelijk wordt nageleefd.

 

De juiste medewerkers

In de toekomst zullen medewerkers meer dan ooit bepalend zijn voor de “concurrentiefactor”. Door de creatieve ontwikkeling van hun potentieel, door het creëren van toegevoegde waarde voor klanten en door continue winstoptimalisatie zullen zij bijdragen aan een verbeterde continue marktpositie van de onderneming ten opzichte van die van de concurrentie.

Binnen het kader van onze missie en bedrijfsdoelstellingen vormen vacatures bij HOPPE functies waarin men zich kan ontwikkelen.
Medewerkers kunnen zich oriënteren en krijgen, aangestuurd door de bedrijfsleiding, de ruimte om zich te ontplooien, zodat ze hun taken op verantwoordelijke wijze en doelgericht kunnen uitvoeren.

 

Het Voordeel van Gezamenlijk Profijt

Dit vormt onderdeel van het “Voordeel van Gezamenlijk Profijt (VGP)”, de tegenprestatie van de onderneming voor de prestatie van werknemers. Andere voordelen voor u liggen op het vlak van personeelsbeleid, dat zorg draagt voor de op waarden gebaseerde communicatie binnen het bedrijf en dat van groot belang is voor veiligheid op de werkplek. Het ‘VGP’ omvat veel meer dan alleen salaris en kan uiteindelijk bijdragen tot een verhoogde levenskwaliteit op het werk. We bespreken graag met u wat dit concreet voor u betekent.