Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Onze missie en bedrijfsdoelstellingen

Onze missie en bedrijfsdoelstellingen

Onze missie

“Creativiteit is op een zinvolle manier tegen de regels in denken”, met als resultaat: “Anders en beter dan anderen.” Deze stelregels karakteriseren de HOPPE Groep. Lees meer over onze missie.

Bekijken
 

Onze missie

De HOPPE Groep beseft dat ze elke dag weer moet inspelen op de steeds veranderende eisen van markten om haar concurrentiepositie te handhaven.

Uitgaande van een op waarden gebaseerde en zingerichte bedrijfsvoering is het streven naar een langdurige, levensvatbare vertrouwensrelatie met medewerkers, klanten, leveranciers en de periferie belangrijker dan het boeken van successen op korte termijn.

Zeven productiefaciliteiten in Europa en de VS en wereldwijde verkoopkanalen vormen de basis, waarbij

liquiditeit, rentabiliteit, flexibiliteit, innovatie, omzet en winst

op een

maatschappelijk verantwoorde wijze

worden gerealiseerd.

De HOPPE Groep bestaat uit zelfstandige, middelgrote bedrijven. Deze bedrijfsgrootte vereenvoudigt de onderlinge contacten tussen onze medewerkers en leidt tot transparante en overzichtelijke processen.

Door de volgende uitspraken steeds in de praktijk te brengen:

 • “Informatie vormt de basis voor beslissingen”,
 • “Van fouten kun je leren”,
 • “Medewerkers zijn gemotiveerd als ze de achtergronden en het doel kennen” en
 • “Alleen nuttige toegevoegde waarde worden door de klant betaald”,

zal de marktpositie van HOPPE voortdurend verbeteren.

Door af te zien van diversificatie, streeft HOPPE naar een uitgebreide en toonaangevende expertise op het gebied van raam- en deurbeslag.

Directie en management van de hele groep zijn afgestemd op de principes van International Business, waarbij elke vorm van belemmerende bureaucratie dient te worden vermeden. De juiste balans tussen centraal management door de holding en decentrale vrijheid van handelen voor de afzonderlijke ondernemingen leidt tot optimalisatie van de ingezette middelen en tot maximaal voordeel voor alle betrokkenen.

In het licht van de volledige beslissingsbevoegdheid van de eigenaars van de onderneming kan de HOPPE Groep worden gekarakteriseerd door de volgende stelregels:

“Creativiteit is op een zinvolle manier tegen de regels in denken”, met als resultaat:
“Anders en beter dan anderen.”

 

Bedrijfsdoelstellingen

De HOPPE Groep wil met een klantgericht aanbod succesvol in de markt opereren. Lees meer over onze bedrijfsdoelstellingen.

Bekijken
 

Bedrijfsdoelstellingen

De HOPPE Groep wil met een klantgericht aanbod succesvol in de markt opereren. Het algemene doel van bedrijfscontinuïteit moet worden bereikt door het leveren van zinvolle toegevoegde waardes en de bereidheid tot veranderen, in combinatie met het nodige (re)actievermogen. Daarbij geldt voor onze organisatie: de marktprocessen bepalen de interne structuren.

Op lange termijn moeten de werkzaamheden door de inzet van technologie nog aantrekkelijker gemaakt worden en moet het aantal arbeidsplaatsen door brancheoverstijgende groei liefst toenemen. Meewerkende, meelerende en meedenkende medewerkers kunnen daaraan actief bijdragen en meeprofiteren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en zorg voor het milieu zijn bindende criteria voor het hele bedrijf, zijn producten en de vervaardiging ervan.

HOPPE wil graag specialist zijn op het gebied van functioneel en decoratief raam- en deurbeslag.

Uitgaande van een fatsoenlijke behandeling van medewerkers, klanten, leveranciers en contacten in de omgeving, geldt het principe

“Rentabiliteit gaat voor omzet”

 

In overeenstemming met zijn of haar functie draagt elke individuele werknemer verantwoordelijkheid voor de kosten: een beslissingsbevoegdheid die verder strekt dan de verantwoordelijkheid voor het resultaat.

Het succes van de HOPPE Groep moet op de lange termijn worden gewaarborgd op basis van de volgende elementaire beleidsprincipes:

 1. Personeelsbeleid
  1. Kernzinnen:
   Dit is gebaseerd op de wens om een eerlijk evenwicht tussen prestatie en beloning te bereiken. De “creatieve destructie” van verouderde gewoonten is belangrijker dan het instandhouden van traditionele denkwijzen. Vakkennis, sociale en communicatieve vaardigheden zijn alle drie even belangrijk.

 2. Kwaliteitsbeleid
  1. Kernzin:
   Er wordt gestreefd naar een voortdurende verbetering van de marktpositie door onze kwalitatieve uitstraling.

 3. Marketingbeleid
  1. Kernzin:
   Marketing is voor HOPPE het in de praktijk gebrachte inzicht dat voordelen voor de klant ook leiden tot waarborging van de bedrijfscontinuïteit.

 4. Logistiek beleid
  1. Kernzin:
   HOPPE interpreteert logistiek als een geïntegreerd concept voor marktgerichte bedrijfsvoering, met als doel de gehele waardeketen winstgericht vorm te geven. Hieronder vallen ook de partners die upstream en downstream actief zijn.

 5. Milieubeleid
  1. Kernzin:
   Een bedrijf heeft de economisch-ecologische opdracht om vastgestelde doelen met zo weinig mogelijk inspanningen en met optimale gebruikmaking van de ingezette middelen te realiseren.

 6. Communicatiebeleid
  1. Kernzin:
   Communicatie bij HOPPE wordt gekenmerkt door duidelijkheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, eerlijkheid en openheid.

Bij het klantgerichte waardecreatieproces gaan deze basisprincipes veelal hand in hand. Daarom zal alleen optimaal voordeel worden behaald als deze onderling worden gecombineerd.