Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Zorg voor het milieu

De zorg voor het milieu heeft bij HOPPE een hoge prioriteit

De zorg voor het milieu heeft bij HOPPE een hoge prioriteit

 De zorg voor het milieu heeft bij HOPPE een hoge prioriteitWe zijn allemaal verantwoordelijk voor een gezond milieu. Een industriële onderneming met al haar medewerkers en haar vele vertakkingen in de maatschappij moet zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt.

Onze houding ten opzichte van het milieu is gebaseerd op het inzicht dat het vermeende belangenconflict tussen economie en ecologie in feite niet bestaat. Geen systeem werkt zuiniger en efficiënter dan de natuur; haar werkwijze leert ons dus efficiënt en zuinig te zijn:

economie = ecologie

 

Een bedrijf heeft de economisch-ecologische opdracht om vastgestelde doelen met zo weinig mogelijk inspanningen en met optimale gebruikmaking van de ingezette middelen, dat wil zeggen hulpbronnenbesparend, te realiseren. Daarom proberen we

  • de efficiëntie te verhogen door zuinig gebruik van de beschikbare hulpmiddelen en
  • afval als ongewenst bijproduct zo veel mogelijk te voorkomen.

Zorg voor het milieu heeft bij HOPPE een hoge prioriteit

Voorbeelden van de implementatie:

  • Milieubesparende productie van beslag
  • Gebruik van afvalwater en recycling van proceswater
  • Milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen
  • Herbruikbare materiaalresten als secundaire grondstof
  • Gebruik van proceswarmte
  • Alternatieve energieopwekking
  • Maatregelen voor energie-efficiëntie
  • Lidmaatschap van “Umweltallianz Hessen”

Certificering
Alle productiefaciliteiten van de HOPPE Groep in Duitsland, Italië en Tsjechië zijn conform DIN EN ISO 14001:2015 (Milieumanagement) gecertificeerd. Bovendien is HOPPE AG, Stadtallendorf sinds 2014 volgens DIN EN ISO 50001:2018 (Energiemanagement) gecertificeerd.

 

DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 14001:2015 (Annex)
DIN EN ISO 14001:2015 (Annex)

DIN EN ISO 50001:2018
DIN EN ISO 50001:2018