Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

De functionaliteitsgarantie van HOPPE

hoppe-sertos-montageschritt-04

Ook na 10 jaar intensief gebruik nog steeds de juiste goede greep!

In onze optiek biedt HOPPE merkartikelen de garantie voor een kwaliteitsbelofte naar de gebruiker. Om dat ook meetbaar te maken, geeft HOPPE een mechanische functionaliteitsgarantie van 10 jaar op alle deurkrukken en raamgrepen (op voorwaarde dat de montage- en onderhoudsvoorschriften worden opgevolgd; raadpleeg hiervoor de “Garantieverklaring“).

Realistische belastingstesten

HOPPE merkbeslag wordt in talrijke testen op een duurzame probleemloze werking getest. Afhankelijk van het producttype worden duurzaamheidstesten en statische belastingstesten uitgevoerd die het veeleisende dagelijkse gebruik van deurkrukken en raamgrepen op een realistische wijze benaderen en daarbij duidelijk zwaarder zijn dan de keuringen en eisen van NEN EN 1906 resp. RAL-GZ 607/9.

In de testcycli van de duurzaamheidstest conform NEN EN 1906 en RAL-GZ 607/9 wordt het beslag afzonderlijk getest. HOPPE test de praktijkgebaseerde bediening van deurkrukken en raamgrepen op deur- en raamelementen (met vergelijkbare bedieningscycli). Dit betekent dat naast de bedieningsfunctie ook de duurzaamheid van de verbinding tussen beslag enelement wordt getest.

Deurkrukken en raamgrepen worden bij HOPPE praktijkgerelateerd op deur- en raamelementen getest

De nieuwe kwaliteitsstandaard

Met de mechanische functionaliteitsgarantie van 10 jaar gaat HOPPE verder dan de in Europa geldende garantieperiode van 2 jaar voor utiliteitsbouw. HOPPE stelt daarmee de nieuwe kwaliteitsstandaard voor merkbeslag.

1. Test bij deurbeslag

NEN EN 1906 kent voor de duurzaamheid van beslag twee klassen en de daarvan afgeleide duurzaamheidstesten met verschillende testcycli:

Klasse 6:
normaal gebruik, toepassing van beslag in de woningbouw: 100.000 testcycli (1 testcyclus = bediening van de greep zoals bij het eenmalig openen en sluiten van een deur)

Klasse 7:
intensief gebruik, toepassing van beslag in de utiliteitsbouw: 200.000 testcycli

Voor de HOPPE mechanische functionaliteitsgarantie worden toepassingsspecifieke maatstaven gehanteerd. Bij alle duurzaamheidstesten worden deurkrukken in combinatie met het deurelement getest. Deurbeslag voor de woningbouw wordt daarbij met 182.500 bedieningscycli (1 bedieningscyclus = 1x openen en sluiten van de deur) en deurbeslag voor de utiliteitsbouw met 255.500 bedieningscycli getest. Gerelateerd aan een periode van 10 jaar komt dit overeen met respectievelijk 50 en 70 bedieningscycli per dag. Tijdens de duurzaamheidstest op het deurelement mag noch het beslag noch een afzonderlijk beslagonderdeel los komen te zitten. Na afloop van de test wordt het beslag op sterkte gecontroleerd. Het moet bovendien probleemloos blijven functioneren.

2. Test bij raamgrepen

Voor raamsluitingen schrijft RAL-GZ 607/9 bij de duurzaamheidstest minimaal 10.000 draai-/kieptestcycli voor.

Ook hier voert HOPPE toepassingsspecifieke testen uit. Zo worden de- HOPPE raamgrepen in het kader van de functionaliteitsgarantietest met 15.000 draai-/kiepbedieningscycli (1 draai-/kiepbedieningscyclus = 1x openen en sluiten van het raam plus 1x kiepen en sluiten van het raam) op het raamelement getest, hetgeen omgerekend over 10 jaar neerkomt op 4x openen en sluiten en 4x kiepen en sluiten per dag. Aansluitend op de duurzaamheidstest worden de raamgrepen eveneens op sterkte gecontroleerd.

Ze moeten bovendien probleemloos blijven functioneren.