Direkt till sidans innehåll Direkt till huvudnavigationen
 
 

Integritet

HOPPEs integritetspolicy

HOPPE Holding AG samt dotterbolagen (hädanefter kallade ”HOPPE”) vill respektera och skydda ditt privatliv. I det följande anger vi enligt vilka principer vi samlar in och bearbetar personuppgifter via vår webbplats (information som bestämmer din identitet eller gör den möjlig att bestämmas för oss).

 

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Generellt har vi byggt upp webbplatsen så att du kan informera dig om tjänster och erbjudanden från HOPPE utan att ange personuppgifter. Vi samlar bara in personuppgifter där detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster av HOPPE och dess partners. I kontaktformulären och i synnerhet vid registreringen till vår marknadspartnerportal frågar vi t.ex. efter ditt fullständiga namn, i förekommande fall namnet på ditt företag, postadressen, telefonnumret och e-postadressen.

 

Dessutom samlar vi in data för att analysera webbplatsen rent allmänt, för att få indikationer om hur våra tjänster kan förbättras och rikta in våra marknadsföringsåtgärder efter dina behov. Dessa data samlar vi in och bearbetar även med hjälp av cookies.

 

Vi samlar bara in dina personuppgifter för bearbetning av de skäl som beskrivs i integritetspolicyn och endast i den omfattning som är nödvändig. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten och integriteten för dina personuppgifter och bevarar dessa bara så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster genom HOPPE eller deras partners eller som HOPPE eller deras partners är skyldiga av juridiska skäl.

 

Marknadsföringsåtgärder

HOPPE håller dig informerad om relevant utveckling och erbjudanden från HOPPE och deras partners. Jag accepterar att HOPPE vidarebefordrar mina personuppgifter även till dotterbolag och våra partners för användning inom ramen för deras marknadsföringsåtgärder och i synnerhet för att kunna informera dig om erbjudanden som kan intressera dig.

 

För utskicket av våra nyhetsbrev använder vi oss av det s.k. Double Opt-in-förfarandet: När du beställer vårt nyhetsbrev på webbplatsen t.ex. genom att markera i en bekräftelseruta skickar vi dig en mottagningskvittens per e-post. Genom att klicka på en motsvarande länk kan du bekräfta beställningen. Om du senare inte längre vill få några nyhetsbrev från oss kan du när som helst och utan kostnad avbeställa dem. Du hittar en avbeställningslänk i varje nyhetsbrev.

 

När du är inloggad på vår marknadspartnerportal och får tjänster som t.ex. högupplösta bild- och ritningsdata kan vi uppmärksamma dig på andra tjänster från HOPPE, våra dotterbolag eller partners som eventuellt också intresserar dig. Vi kan på detta sätt ställa information och erbjudanden som är skräddarsydd för dig till förfogande. Genom att registrera dig på marknadspartnerportalen godkänner du att få sådan information och erbjudanden. Du kan när som helst avsäga dig vidare användning av marknadspartnerportalen och avbeställa sådan information och erbjudanden.

 

Cookies

Denna webbplats använder cookies för att förenkla användningen av webbplatsen och att få indikationer för förbättring av tjänsteutbudet från HOPPE och deras partners. Cookies är små textfiler som webbläsaren placerar i en härför avsedd förteckning i användarens system. Cookies möjliggör t.ex. att textinmatningar som en gång gjorts i formulärfält på webbplatsen sparas så att du inte behöver ange uppgifterna på nytt nästa gång du besöker webbsidan eller när du växlar mellan olika funktioner på webbplatsen. Du har när som helst genom motsvarande konfiguration av webbläsaren möjlighet att förhindra mottagandet av cookies eller att en varning visas varje gång före mottagandet av cookies och på så sätt själv bestämma om du vill acceptera den aktuella cookien eller inte. Dessutom kan du när som helst radera redan sparade cookies. Du kan använda dig av vårt tjänsteutbud även utan att ta emot cookies. Användningen av viss funktionalitet på vår webbplats kan dock inskränkas vid deaktivering av cookies.

 

Webbanalystjänster

Vi använder webbanalystjänster rent allmänt för att analysera användningen av webbplatsen och få indikationer för förbättring av våra tjänster. Webbanalystjänsterna använder cookies för att samla in data. Den därigenom genererade informationen (t.ex. IP-adress och webbläsartyp) kan i anonymiserad form överföras till en server för webbanalystjänsten inom landet eller utomlands och där sparas samt bearbetas. Genom relevant inställning av din webbläsare eller genom att ställa in en opt-out cookies för den aktuella webbanalystjänsten kan du förhindra att den placeras i din dator och samlar in data.

 

Tillgång till uppgifter som samlats in

Du har rätt att kräva upplysning om vilka personuppgifter som vi sparar om dig. När det gäller dina egna personuppgifter kan du kräva att vi justerar dessa. Du kan dessutom kräva att din personuppgifter raderas om vi inte längre behöver dessa för att tillhandahålla tjänsten och enligt lagen heller inte är skyldiga att behålla dessa fortsättningsvis. En motsvarande begäran ska riktas till privacy@hoppe.com.

 

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna intigritetspolicy. Ändringarna gäller fr.o.m. publikationen av dem på webbplatsen.