Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Vize a cíle podniku

titelbild-2012

Poslání podniku

„Kreativita je smysluplné přemýšlení proti pravidlům“ jejímž výsledkem je: „Jinak a lépe než ostatní.“ Tyto zásady utváří skupinu HOPPE. Přečtěte si více o vyjádření poslání našeho podniku.

Prohlédnout
 

Poslání podniku

Skupina HOPPE uznává, že na stále se měnících trzích musí dennodenně odolávat požadavkům volného tržního hospodářství.

Na základě vedení podniku založeného na hodnotách a orientovaného na smysl je, před sledováním krátkodobých úspěchů, dávána přednost úsilí o vybudování dlouhodobé důvěry vůči zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a nepřímému okolí.

Sedm závodů v Evropě a USA a celosvětový prodej vytváří základnu pro schopnost přežití, jejíž části jsou

likvidita, rentabilita, flexibilita, inovace, zajištění odbytu a dosažení zisku

což je možné uskutečnit při splnění podmínky

sociální akceptovatelnosti

Skupina HOPPE sestává ze samostatných podniků střední velikosti, jejichž provozní velikost umožňuje přímý kontakt se zaměstnanci a snadné, přehledné procesy.

Trvalá realizace výroků, které považujeme za správné

 • „Informace jsou surovinou pro rozhodování“.
 • „Chyby jsou povoleny, pokud se z nich člověk poučí“.
 • „Po zaměstnancích je možné požadovat práci, pokud vidí, proč a k čemu je“.
 • „Pouze výkon, který je užitečný, je zákazníky zaplacen“.

má neustále zvyšovat celkovou kvalitu vystupování společnosti HOPPE na trhu.

Aniž by se společnost HOPPE vzdala diverzifikace, usiluje o rozsáhlé a vůdčí kompetence v oblasti kování.

Vedení a management celé skupiny probíhá, v odpovídajícím měřítku, podle zásad mezinárodního businessu, přičemž je třeba se vyhnout jakémukoliv omezujícímu byrokratismu. Zlatá střední cesta mezi centrálním vedením pomocí holdingu a decentralizovaně chápanou svobodou pohybu jednotlivých společností optimalizuje použití zdrojů a maximalizuje užitek pro všechny zúčastněné.

Následující věty utváří, ve spojení s neomezenou možností rozhodování majitelů podniku, skupinu HOPPE:

„Kreativita je smysluplné přemýšlení proti pravidlům“
jejímž výsledkem je:
„Jinak a lépe než ostatní.“

Cíle podniku

Skupina HOPPE chce zůstat úspěšná na trhu, a to díky zákaznicky orientované tvorbě hodnot. Přečtěte si více o cílech našeho podniku.

Prohlédnout
 

Cíle podniku

Skupina HOPPE chce s úspěchem obstát na trhu, na základě tvorby hodnot orientované na zákazníka. Hlavního cíle, zvýšené schopnosti přežít – má být dosaženo užitečným výkonem a vstřícností ke změnám v kombinaci s potřebnou (re-)akční schopností. Přitom pro naši organizaci platí: Tržní proces určuje interní struktury.

Pracovní místa jsou díky využívání technologií „zlidštěna“ a díky růstu do dalších oborů se zvětšuje jejich počet. Tato místa mají být zajištěná dlouhodobě. Zaměstnanci, kteří sdílejí naše poznatky, a chtějí se společně s námi učit a přemýšlet, mají šanci se aktivně zapojit a společně vydělávat.

Férový sociální přístup a ochrana životního prostředí jsou kritéria, která jsou pro celý náš podnik, naše výrobky a jejich výrobu závazná:

Společnost HOPPE chce být specialistou na funkční a dekorativní kování.

Na základě férových vztahů vůči zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a regionálnímu prostředí dodržujeme zásadu

„Rentabilita má přednost před obratem“.

V rámci své funkce nese každý zaměstnanec odpovědnost za náklady, vedoucí pracovníci navíc i odpovědnost za výsledek.

Úspěch skupiny HOPPE má být dlouhodobě zajištěn na základě následujících základních principů politiky podniku:

 1. Personální politika
  1. Zásada:
   Základem je snaha realizovat férový vztah mezi výkonem a protislužbou. „Tvůrčí boření“ zastaralých zvyků je důležitější než péče o překonané myšlenkové pochody. Požadovány jsou ve stejné míře věcné, sociální a komunikační schopnosti.

 2. Politika kvality
  1. Zásada:
   Snaha o kontinuální zlepšování celkového vystupování na trhu („Setkání s kvalitou“).

 3. Politika prodeje:
  1. Zásada:
   Marketing je pro společnost HOPPE praktickým poznatkem, že zvýšený užitek zákazníka trvale zajišťuje vlastní schopnost přežít na trhu.

 4. Politika logistiky
  1. Zásada:
   HOPPE chápe logistiku jako integrovaný koncept vedení podniku orientovaného na trh s cílem strukturovat celkový řetězec tvorby hodnot včetně předcházejících a následujících partnerů.

 5. Politika životního prostředí
  1. Zásada:
   Ekonomicko-ekologické požadavky na podnik znamenají, dosáhnout definovaných cílů s minimálními náklady a s maximálním využitím použitých prostředků.

 6. Komunikační politika
  1. Zásada:
   Komunikace ve společnosti HOPPE je charakterizována srozumitelností, přesností, aktuálností, nebojácností, čestností a otevřeností.

Tato základní přesvědčení jsou společně propojena v rámci procesu tvorby hodnot, který je orientovaný na zákazníky a přináší optimální užitek jen v rámci vzájemného spojení.