Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Milníky ve vývoji

V roce 1952 založil Friedrich Hoppe v Heiligenhausu u Düsseldorfu – tehdejším německém centru výroby zámků a kování – podnik na výrobu dveřních kování. O dva roky později přeložil svoji firmu do Stadtallendorfu u Marburgu (Hesensko), čímž položil základ postupnému růstu. Více o historii společnosti HOPPE se dozvíte na této stránce nebo v profilu naší firmy, který si můžete stáhnout zde.

Začátky podniku
Začátky podniku 1952-1962
Prohlédnout Skrýt

Rodilý Slezan Friedrich Hoppe přišel v září 1949 po propuštění ze sovětského válečného zajetí do Heiligenhausu u Düsseldorfu – tehdejšího německého centra zámečnické výroby a kování – na místo, kde se usadila jeho rodina odsunutá z vlasti.

 • 1952

  Po tříleté činnosti v kovozpracujícím průmyslu a s výhledem, že díky obnově po druhé světové válce se objeví zajímavé ekonomické poptávky po výrobcích stavebního příslušenství, založil 5. listopadu 1952 v Heiligenhausu u Düsseldorfu podnik na výrobu dveřního kování. Od začátku mu stáli po boku jeho žena Agnes a bratr Herbert, kteří se stali „prvními zaměstnanci“.

 • 1954

  V roce 1954 přesunul sídlo podniku do Stadtallendorfu u Marburgu. Položil tak, daleko od konkurence, základ pro rozvoj podniku.

 • 1956

  V roce 1956 zřídil Friedrich Hoppe první pobočku v Bromskirchenu u Frankenbergu, který leží 50 km od Stadtallendorfu. Už v této časné fázi se podnik zaměřoval na velkosériovou výrobu okenních klik a dveřního kování, což jej charakterizuje i nadále.

Přečtěte si více
 • Zakladatel podniku Friedrich Hoppe Zakladatel podniku Friedrich Hoppe
 • Kancelář a obytná budova v Allendorfu (od roku 1977 Stadtallendorf) Kancelář a obytná budova v Allendorfu (od roku 1977 Stadtallendorf)
 • Zaměstnanci v Bromskirchenu Zaměstnanci v Bromskirchenu
Internacionalizace
Internacionalizace 1963-1989
Prohlédnout Skrýt
 • 1964

  V rámci své vizionářské politiky výrobních míst se zakladatel podniku už v roce 1963 odvážil ke „kroku přes hranice“, a to do německy mluvícího Jižního Tyrolska, kde byl na přelomu let 1964 zřízen závod ve Schludernsu. Určující přitom byla filosofie jít do míst, kde je průmysl potřeba, a tedy vítán, a kde je tedy dostatek pracovní síly, namísto jejího přesouvání do Německa.

 • 1971

  V roce 1971 vznikl výrobní provoz s odbytem v Müstairu (Švýcarsko). Od roku 1983 je tato společnost výlučně odpovědná za mezinárodní odbyt našich klik pro Vás.

 • 1972

  Dále se pokračovalo v roce 1972 výstavbou výrobního závodu
  v St. Martin in Passeier (Jižní Tyrolsko), kde se stejně jako v ostatních závodech vyrábělo hliníkové kování.

 • 1975

  V roce 1975 následoval druhý závod ve Stadtallendorfu, kde byla poprvé zpracovávána mosaz.

 • 1979

  Současně s expanzí sleduje společnost HOPPE od roku 1979 strategii značkového zboží, která u koncových spotřebitelů propaguje naše kliky pro Vás jako tvůrčí součást dveří a oken.

 • 1987

  V roce 1987 byla zřízena výroba v Laasu (Jižní Tyrolsko), čímž byl rozšířen sortiment společnosti HOPPE o sériově vyráběné plastové kování.

 • 1988

  V roce 1988 byla zřízena odbytová společnost HOPPE (UK) (Wolverhampton) pro aktivity na trhu ve Velké Británii. Důležitým milníkem ve vývoji této společnosti byla v roce 1997 koupě vedoucího anglického obchodníka s kováním, firmy Charter Hardware.

 • 1989

  V roce 1989 následoval „skok přes Atlantik“ (Fort Atkinson, Wisconsin), konkrétně nejdříve podíl v americké obchodní společnosti a poté její převzetí v roce 1991 (dnes HOPPE North America). Od roku 1997 jsou zde vyráběny speciální výrobky pro americký trh.

Přečtěte si více
 • Stavba závodu v Schludernsu Stavba závodu v Schludernsu
 • Müstair Müstair
 • Stavba závodu v St. Martin in Passeier Stavba závodu v St. Martin in Passeier
 • Závod v Laasu Závod v Laasu
 • Pobočka ve Wolverhamptonu Pobočka ve Wolverhamptonu
 • Závod v Fort Atkinsonu Závod v Fort Atkinsonu
Další expanze a konsolidace
Další expanze a konsolidace Od roku 1990 do současnosti
Prohlédnout Skrýt
 • 1991

  V roce 1990, během znovusjednocení Německa, byli Friedrich Hoppe a jeho synové pevně rozhodnuti spolupodílet se aktivně na výstavbě svobodného a sociálního tržního hospodářství ve východním Německu. V roce 1991 tak došlo k převzetí bývalého národního podniku „VEB“ (Volkseigener Betrieb) v Crottendorfu (Sasko) na výrobu kování a zároveň byl v Crottendorfu vystavěn úplně nový závod, který byl uveden do provozu v roce 1993.

 • 1995

  Ve výrobním místě Stadtallendorf byl v roce 1995 přestavěn závod 1 na výrobní závod zaměřený na kování z ušlechtilé oceli.

 • 1996

  V roce 1996 byl zřízen výrobní závod v Chomutově (Česká republika).

 • 2005

  V roce 2005 nakonec došlo k nové výstavbě výrobní haly ve stávajícím závodě 1 v Stadtallendorfu a k převedení výroby ze závodu 2 do této haly. Oba velmi malé závody tak byly nahrazeny velkým, vysoce organizovaným závodem s optimalizací nákladů.

 

Přehled o vývoji až do současnosti

Renovace struktur pro optimalizaci účinnosti procesů podniku a maximalizaci využití pro zákazníky – to bylo cílem strategického projektu spuštěného v roce 2012, „nejintenzivnějšího fitness programu“ v historii podniku až do dnešní doby. Celkový balíček obsahoval asi tucet jednotlivých projektů a působil ve všech oblastech podniku. Centrálním projektem byla optimalizace výroby, na což se vázaly kompetence výrobních závodů a zaostřilo se na aktuální silné stránky závodů. Následkem byla výroba kování z mosazi pouze v jednom závodu; závod v St. Martin musel být v roce 2013 uzavřen. Největší přestavbu zažil závod v Crottendorfu, který se stal montážním a logistickým centrem pro celou skupinu společnosti HOPPE.

 

Mezinárodní odbyt společnosti HOPPE AG v Müstairu s dceřinými společnostmi ve Francii, Španělsku a Číně (Hong Kong) byl od roku 2002 posílen založením různých zastoupení. Další krok expanze a nové uspořádání struktur odbytu probíhaly v rámci strategického projektu. Dceřiné společnosti a zastoupení v Rusku, Ukrajině, Turecku, Středním východě, v Rakousku, Číně (Shanghai), Finsku a Švédsku tvoří základ pro další růst.

 

Současně s expanzí prosazuje společnost HOPPE od roku 1979 strategii značkového zboží, která u koncových spotřebitelů propaguje „kliku pro Vás“ jako dekorační detail dveří a oken. V rámci toho – a jako jedna z příčin – byl tehdy vyvinutý Corporate Design při příležitosti 60-tiletého výročí založení podniku lehce zmodernizován. Cílem strategie značkového zboží, definované rovněž v roce 2012, je zesílení základní značky „HOPPE – klika pro vás.“ jasným rozlišením a otevření trhu a produktových segmentů pomocí další značky „ARRONE – The complete range.“, čehož nebylo s původní značkou možné dosáhnout.

 

V roce 1992 vložil první majitel podniku vedení skupiny HOPPE oficiálně do rukou svých dvou synů, kteří ve spolupráci se svým otcem dokázali, že jsou schopni dostát své odpovědnosti. Oba se už od začátku rozhodli pro další vedení společnosti a mají odpovídající vzdělání.

 

Skupina HOPPE je vedena oběma podnikateli společně jako holding. Zde vypracovávají strategická rozhodnutí a poté zajišťují jejich operativní realizaci v národních společnostech.

 

V roce 2012 nastoupil Christian Hoppe, nejstarší syn Wolfa a Heddy Hoppe, oficiálně do podniku. Tím se zajistilo pokračování společnosti HOPPE jako rodinného podniku ve 3. generaci.
S rodinnou chartou podepsanou dne 28. srpna 2014 si podnikatelská rodina nastaví závazný etický rámec pro další formování společnosti.

 

Charakteristickým rysem skupiny HOPPE je, i přes nynější velikost, zachování rodinné soudržnosti, která vychází z vedení podniku a ovlivňuje mezilidské vztahy v podniku. To zjistil i prezident Spolkové republiky Německo Horst Köhler, který 9. prosince 2005 navštívil závod HOPPE v Crottendorfu. Zajímala ho jak diskuze o obecných ekonomických a strategických myšlenkách, tak návštěva výroby a seznámení se s učni. V rozhovoru se zaměstnanci se mohl přesvědčit, že představené základní myšlenky o hodnotovém a smysluplném vedení podniku jsou poznat i v každodenním životě

 

Po skromných začátcích v Heiligenhausu se z podniku mezitím stala celosvětově působící firma, která od prosince 1993 sídlí ve Švýcarsku. Skupina HOPPE, v současnosti se sedmi výrobními závody a odbytovými společnostmi v Evropě, USA a Asii, patří v celém světě k vedoucím výrobcům kování.

 

Udržitelnost (finanční, sociální a ekologická), která je hlavním motivem podnikatelského jednání, kombinovaná s kompetencemi, které vychází z více než šesti desetiletí vývoje, výroby a prodeje kování a koncentrované zkušenosti, zajišťuje vysokou schopnost přežití skupiny HOPPE v budoucnosti i na globalizovaných a turbulentních trzích.

 

Ze zkušenosti společnosti HOPPE lze vypozorovat: špičková výkonnost podporuje celkový standard oboru.

Přečtěte si více
 • Pokládání základního kamene v závodě Crottendorf Pokládání základního kamene v závodě Crottendorf
 • V závodě v Chomutově V závodě v Chomutově
 • Závod Stadtallendorf Závod Stadtallendorf
 • 2002: Friedrich Hoppe (uprostřed) a jeho synové Wolf (vlevo) a Christoph Hoppe (vpravo) 2002: Friedrich Hoppe (uprostřed) a jeho synové Wolf (vlevo) a Christoph Hoppe (vpravo)
 • 9. 12. 2005: Návštěva spolkového prezidenta Köhlera (uprostřed) v závodě HOPPE v Crottendorfu 9. 12. 2005: Návštěva spolkového prezidenta Köhlera (uprostřed) v závodě HOPPE v Crottendorfu
 • Slavnostní otevření HOPPE (Shanghai) Ltd. Slavnostní otevření HOPPE (Shanghai) Ltd.
 • (zleva doprava): Christoph Hoppe, Wolf Hoppe a Christian Hoppe (zleva doprava): Christoph Hoppe, Wolf Hoppe a Christian Hoppe