Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Skupina HOPPE

Skupina HOPPE

Rodinná firma

Skupina HOPPE vyvíjí, vyrábí a prodává detaily pro vylepšení kultury bydlení v podobě dveřních a okenních kování z hliníku, ušlechtilé oceli, plastu a mosazi.

Zakladatel podniku Friedrich Hoppe

Zakladatel podniku Friedrich Hoppe
(* 1921, † 2008)

Od poloviny 70. let je HOPPE jedničkou ve svém oboru v celé Evropě. Celosvětově je považován za kompetentního lídra. To potvrzuje kromě tržního podílu také rozsáhlý sortiment výrobků, množství inovací, optimální vztah mezi cenou a výkonem a technologický náskok v oblasti hliníku.

Dnes je společnost HOPPE, která byla založena v roce 1952, celosvětově činnou podnikatelskou skupinou se sídlem ve Švýcarsku.

Podnikatelé

Podnik je už druhou generaci veden a utvářen dvěma členy rodiny vlastníků – Wolfem a Christophem Hoppe.

Majitelé podniku (zleva doprava) Christoph Hoppe, Wolf Hoppe a Christian Hoppe

Majitelé podniku (zleva doprava) Christoph Hoppe,
Wolf Hoppe a Christian Hoppe

Mohou a chtějí myslet a jednat dlouhodobě, tedy investovat vždy do lepší budoucnosti místo snahy o krátkodobé finanční úspěchy. Udržitelnost (finanční, sociální a ekologická) je hlavním motivem podnikatelského jednání.

Další existence společnosti HOPPE jako rodinného podniku i ve třetí generaci je zajištěna vstupem Christiana Hoppe, nejstaršího syna Wolfa Hoppe, v dubnu 2012.

Hodnoty

Dlouhodobé „myšlení napříč generacemi“ umožňuje také realizaci vedení podniku založeného na hodnotách, jako je důvěra, odpovědnost, porozumění, důvěryhodnost, čestnost, loajalita, integrita a slušnost. Na tomto základě je možné zažít význam následujícího výroku: „Kdo požaduje výkon, musí nabídnout smysl“. Usilujeme o čestné, zdravé pracovní a inovativní klima, ve kterém užitečný výkon přináší výsledky a působí tak radost.
Kvalita setkávání není žádným prázdným pojmem, ale je skutečně prožívána.

 

Zaměstnanci

Správní zaměstnanci budou v budoucnosti více než kdy jindy rozhodujícím konkurenčním faktorem. Díky kreativnímu rozvíjení jejich potenciálu, díky zákaznicky orientované tvorbě hodnot a díky dlouhodobé optimalizaci zisku bude možné, v porovnání s konkurencí, stále zvyšovat schopnost podniku přežít.
V rámci vyjádření poslání podniku a podnikových cílů jsou pracovní místa ve společnosti HOPPE chápána jako „prostor pro dobrodružství, který je spoluutvářen zralými dospělými osobnostmi“.