Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

HOPPE jako zaměstnavatel

HOPPE jako zaměstnavatel

Zvýšená kvalita pracovního prostředí

Mají pro vás význam skutečně prožívané hodnoty?
Je pro vás důležitá kvalita pracovního prostředí?

V tom případě můžete u společnosti HOPPE najít přesně to, o co na pracovišti usilujete.

 

Myšlení napříč generacemi

Podnik je už druhou generaci veden a utvářen dvěma členy rodiny vlastníků – Wolfem a Christophem Hoppe, kteří si mohou a chtějí dovolit myslet a jednat dlouhodobě. Toto „myšlení napříč generacemi“ umožňuje realizovat firemní řízení založené na hodnotách, na jejichž základě je možné skutečně zažít význam hesla „Kdo vyžaduje výkon, musí nabízet smysl“. Usilujeme o čestné, zdravé pracovní a inovativní klima, ve kterém užitečný výkon přináší výsledky a působí tak radost a kde kvalita setkávání není žádným prázdným pojmem, ale je skutečně prožívána.

 

Správní zaměstnanci

Správní zaměstnanci budou v budoucnosti více než kdy jindy rozhodujícím konkurenčním faktorem. Díky kreativnímu rozvíjení jejich potenciálu, díky zákaznicky orientované tvorbě hodnot a díky dlouhodobé optimalizaci zisku bude možné, v porovnání s konkurencí, stále zvyšovat schopnost podniku přežít.

V rámci vyjádření poslání podniku a podnikových cílů  jsou pracovní místa ve společnosti HOPPE chápána jako „prostor pro dobrodružství, který je spoluutvářen zralými dospělými osobnostmi“.
Zaměstnanci jsou vedením společnosti směrováni ve svých činnostech, ale zároveň mají i dostatek volného prostoru, který však musí být následně naplněn odpovědně a s orientací na cíl.

 

Celkový užitek pro zaměstnance

Toto je součást celkového užitku pro zaměstnance“, protislužby podniku za výkony zaměstnanců. Další výhoda pro Vás spočívá v personální politice, která řídí podnikové chování založené na hodnotách, a ve vysokém důrazu na bezpečnost na pracovišti. Celková užitná výhoda tedy zahrnuje daleko více než „jen“ plat/mzdu a může nakonec vést ke zlepšení pracovního prostředí. Rádi si s vámi promluvíme o tom, co to konkrétně znamená.