Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

SecuForte®

SecuForte® – Jednoduše. Jinak. Bezpečněji.

SecuForte® – Jednoduše. Jinak. Bezpečněji.

Inovace HOPPE

Díky technologii SecuForte® nabízí společnost HOPPE zcela nový standard odolnosti proti vloupání. Okenní kliky a čtyřhrany jsou v zavřeném a vyklopeném stavu rozpojeny a klika je automaticky blokována – jedinečná bezpečnostní koncepce, která účinně chrání před nedovoleným otevřením okna z vnějšku.

Technologie SecuForte® je přihlášena k patentování a registrována jako značka.

 

Jednoduše. Jinak. Bezpečněji.

Okenní kliky s technologií SecuForte® nedovolují zloději žádnou manipulaci: Dokud je klika odpojená od čtyřhranu, je manipulace zvenčí takřka nemožná. Díky tomu působí technologie SecuForte® jak proti posunutí okenního kování z vnějšku, tak i proti dalším metodám vniknutí, jako je rozbití skla nebo vrtání rámů, kdy dochází k pokusům otočit z vnější strany okenní kliku.

 

Přednosti

  • ochrana před vloupáním prováděným proražením skla, vrtáním rámů a posunutím kování zvenčí
  • funkce automatického blokování v poloze zavřeno (0°) a ve vyklopené poloze (180°)
  • certifikace RAL
  • s variabilní délkou čtyřhranu VarioFit®
  • k dostání i v uzamykatelné variantě

Série Hamburg

Série Toulon

Série Austin

SecuForte® – Série Hamburg
SecuForte® – Série Toulon
SecuForte® – Série Austin

Nový princip ochrany = nová manipulace s okenní klikou

Nový princip ochrany = nová manipulace s okenní klikou

Kliky s technologií SecuForte® se sice používají jinak než obvykle, přesto zcela jednoduše: Okno se otevře stisknutím kliky nejdříve ve směru rozety . Tím se uvolní zámek kliky a klikou lze otočit jako obvykle .

Při zavírání nebo vyklápění okna se klika znovu zablokuje a je možné s ní manipulovat pouze opětovným stisknutím.

 


Zabezpečovací princip „nejprve stisknout – potom otočit“ je již dlouho široce rozšířený – používá se například u bezpečnostních uzávěrů lahví s nebezpečným obsahem (léky, leptavé čisticí prostředky atd.), aby bylo zajištěno, že například děti láhev samy neotevřou a nebudou ohroženy obsahem lahve.


 

Větší bezpečnost okna – tímto způsobem funguje SecuForte®

Větší bezpečnost okna – tímto způsobem funguje SecuForte®

Okenní kliky s technologií SecuForte® jsou v zavřeném a vyklopeném stavu odpojeny a blokovány, tzn. že klika a čtyřhran nejsou spojeny. Zloděj, který chce otočit klikou, např. proražením skla a vrtáním rámů zvenčí, sice může v případě možností vyvinutím masivní síly ukroutit kliku z rozety, i tak ale nebude schopen pohnout se čtyřhranem.

 

Výsledek: Okno nelze otevřít a pokus o vloupání se nezdaří.

 

Klika zablokována

HOPPE Okenní klika SecuForte®: Klika zablokována

Automatické blokování kliky:
V poloze 0° a v poloze 180° se uvolní pružina  uvnitř kliky a spojovací prvek se oddělí od svého protikusu na čtyřhranu. Funkce kliky, tedy spojení mezi klikou a čtyřhranem, je zrušena. Zároveň se
pomocí ozubení propojí spojovací prvek  s dílem rozetové spodní konstrukce a výztuhou z ocelového plechu  a zablokuje kliku.

 

Klika odblokována

HOPPE Okenní klika SecuForte®: Klika odblokována

Nejprve stisknout – potom otočit:
Když se klika stiskne ve směru rozety, dojde ke stlačení pružiny  a spojovací prvek  znovu vytvoří spojení mezi klikou a čtyřhranem (a tím obnoví funkci kliky). Zároveň se deaktivuje zámek kliky a klikou lze otočit jako obvykle.
V poloze otevřeno (90°) zůstává klika odblokována a pro další otáčení ji není potřeba opět stisknout.

 

Evropský patent EP 3 615 749 
SecuForte®

SecuForte®
VarioFit®
RAL-GZ 607/9
 

 

Okenní kliky SecuForte® získaly v soutěži inovací na veletrhu EQUIPBAIE 2018 v Paříži jednu z cen v kategorii „Nejlepší inovace“.
Okenní kliky SecuForte® získaly v soutěži inovací na veletrhu EQUIPBAIE 2018 v Paříži jednu z cen v kategorii „Nejlepší inovace“.