Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN EN 1906 (Klasifikační číslo)

DIN EN 1906 (Klasifikační číslo)

Význam čísel v rámci osmimístného číselného kódového systému:

1. místo: Kategorie použití
Možné třídy 1-4

 

2. místo: Životnost
Možné třídy 6 nebo 7
Význam tříd
6 = 100.000 zkušebních cyklů
7 = 200.000 zkušebních cyklů

 

3. místo: Rozměry dveří
Možné třídy bez klasifikace
Význam tříd

 

4. místo: Požární odolnost
Možné třídy
0, A, A1, B, B1, C, C1, D nebo D1
Význam tříd

 

0 = neschváleno pro použití na protipožárních/protikouřových dveřích
A = vhodné na protikouřové dveře dveřích
A1 = vhodné na protikouřové dveře (testováno 200.000 zkušebními cykly na zkušebních dveřích)
B = vhodné na protikouřové a protipožární dveře (testováno 200.000 zkušebními cykly)
B1 = vhodné na protikouřové a protipožární dveře (testováno 200.000 zkušebními cykly na zkušebních dveřích)
C = vhodné na protikouřové a protipožární dveře s požadavky na protipožární vložky ve štítu, dveřní a klíčové rozetě
C1 = vhodné na protikouřové a protipožární dveře s požadavky na protipožární vložky ve štítu, dveřní a klíčové rozetě (testováno 200.000 zkušebními cykly na zkušebních dveřích)
D = vhodné na protikouřové a protipožární dveře s požadavky na ocelové jádro v klice
D1 = vhodné na protikouřové a protipožární dveře s požadavky na ocelové jádro v klice (testováno 200.000 zkušebními cykly na zkušebních dveřích)

 

5. místo: Ochrana *
Možné třídy 0 nebo 1
Význam tříd
0 = normální použití
1 = použití v situacích vyžadujících ochranu

 

6. místo: Odolnost proti korozi
Možné třídy 0-5
Význam tříd
0 = odolnost proti korozi není definována (bez testu)
1 = nízká odolnost (24-hodinová zkouška v solné mlze)
2 = střední odolnost (48-hodinová zkouška v solné mlze)
3 = vysoká odolnost (96-hodinová zkouška v solné mlze)
4 = velmi vysoká odolnost (240-hodinová zkouška v solné mlze)
5 = extrémně vysoká odolnost (480-hodinová zkouška v solné mlze)

 

7. místo: Bezpečnost proti vloupání
Možné třídy 0-4
Význam tříd
0 = není odolné proti vloupání
1 = nízká odolnost proti vloupání
2 = střední odolnost proti vloupání
3 = vysoká odolnost proti vloupání
4 = velmi vysoká odolnost proti vloupání

 

8. místo: Typ ovládání
Možné třídy A, B nebo U
Význam tříd
A = kování s pružinou
B = kování s vratnou pružinou
U = kování bez pružiny

* Podle normy DIN EN 1906 není test „zvýšená ochrana“ např. (na dveřích s nebezpečným zádveřím) povinný, takže na 5. místě klasifikačního kódu může být i „0“. Podle normy DIN 18255 musí ale veškeré objektové soupravy – ty odpovídají kategoriím použití 3 a 4 – tuto zkoušku absolvovat.

 Kategorie použití 2 (3, 4)
DIN EN 1906