Direkt till sidans innehåll Direkt till huvudnavigationen
 
 

DIN EN 13126-3, DIN 18267 och RAL-GZ 607/9

DIN EN 13126-3 för fönsterhandtag

DIN EN 13126-3 för fönsterhandtag

Den europeiska standarden DIN EN 13126 består av 19 delar. Den handlar om beslag för fönster och fönsterdörrar. Del 3 i denna serie av standarder har omarbetats helt (utgåva februari 2012). Den definierar krav och provningsförfaranden för manöverhandtag, i synnerhet för Dreh/Kipp-, Kipp/Dreh- och vridbeslag via en 9-siffrig klassificeringskod.

 

Under den första siffran i klassificeringsnyckeln har, med hänsyn till olika kvalitetsnivåer i Europa, två användningskategorier för manöverhandtag införts, varvid den högre värderade klass 2 återspeglar kända och beprövade produktegenskaper. Därutöver definieras vid sjunde siffran tre klasser av låsbara fönsterhandtags skyddsverkan. Den har utformats så att den passar kraven i den europeiska standarden DIN EN 1627 om inbrottsskydd.

 

Den europeiska standarden ställer inga krav på fönsterhandtagens mått. Dessa har fastställts i DIN 18267 (t.ex. fyrkantspinne □ 7 mm, skruvförbandets stickmått 43 mm).

 

Den omarbetade DIN EN 13126-3 utgör också grund för det reviderade kvalitetsdirektivet RAL-GZ 607/9 (utgåva september 2012). Som minimikrav måste dom icke-låsbara fönsterhandtagen här motsvara klass 2 i användnings-kategorin, dom låsbara fönsterhandtagen klass 2 eller 3 när det gäller skyddsverkan. Därutöver gör RAL-GZ 607/9 nu följande underuppdelning:

 

 

 • RAL
  Fönsterhandtag med spärrelement enligt RAL, minst 10.000 vrid-/lutningscykler, minst 48 h korrosionsbeständighet i saltspraytest.

 

RAL – minimikrav enligt DIN EN 13126-3: 

 

Användningskategori 2
Hållbar funktionssäkerhet 3/180
Vikt -
Brandbeständighet 0
Säkerhet vid användning 1
Korrosionsbeständighet 2
Skyddsverkan 0/0
Användning C1
Provningsvärde -

 

 

 

 

 • SecuForte®
    
Användningskategori2
Hållbar funktionssäkerhet3/180
Vikt-
Brandbeständighet0
Säkerhet vid användning1
Korrosionsbeständighet3
Skyddsverkan1/1
Användning3/C1
Provningsvärde-

 

 

 

 

 • RAL100
  Låsbart fönsterhandtag med RAL-kvalificerat spärrelement, minst 10.000 vrid-/lutningscykler, minst 48 h korrosionsbeständighet i saltspraytest, 100 Nm motstånd mot avvridning och avslitning, låsmekanism med minst 100 möjliga låsvariationer.

 

RAL100 – minimiklassificering enligt DIN EN 13126-3: 

 

Användningskategori 2 2
Hållbar funktionssäkerhet 3/180 3/180
Vikt - -
Brandbeständighet 0 0
Säkerhet vid användning 1 1
Korrosionsbeständighet 2 2
Skyddsverkan 2/1 * 2/3 **
Användning C1 C1
Provningsvärde - -

* Regelmekanism
** Låsmekanism

 

 

 

 

 • RAL200
  Låsbart fönsterhandtag med RAL-kvalificerat spärrelement, minst 10.000 vrid-/lutningscykler, minst 48 h korrosionsbeständighet i saltspraytest, 200 Nm motstånd mot avvridning och avslitning, regel- eller låsmekanism med minst 100 möjliga låsvariationer.

 

RAL200 – minimiklassificering enligt DIN EN 13126-3:

 

Användningskategori 2 2
Hållbar funktionssäkerhet 3/180 3/180
Vikt - -
Brandbeständighet 0 0
Säkerhet vid användning 1 1
Korrosionsbeständighet 2 2
Skyddsverkan 3/1 * 3/3 **
Användning C1 C1
Provningsvärde - -

* Regelmekanism
** Låsmekanism

 

 

 

Utöver att uppfylla fastställda minimikrav enligt DIN EN 13126-3 är den egna kontinuerliga övervakningen och en extern övervakning genom ett erkänt provningsinstitut en förutsättning för att få RAL-kvalitetsmärket. Därigenom säkerställs en jämn hög kvalitetsnivå för produkten. Förklaringar till klassificeringsnyckeln för DIN EN 13126-3 hittar du här.

 

 

HOPPE fönsterhandtag med RAL

HOPPE fönsterhandtag på U10-, U26-, U34-rosetter samt US10-, US945-, US952-, US956-Secustik®-rosetter är testade enligt DIN EN 13126-3, har måtten som krävs enligt DIN 18267 och uppfyller kvalitets- och testkraven enligt RAL-GZ 607/9.

 

 

HOPPE fönsterhandtag med RAL100

De låsbara fönsterhandtagen Secu100® och Secu100® + Secustik® motsvarar måtten i DIN 18267 och är lämpliga för användning i inbrottssäkra fönster i motståndsklasserna RC1 till RC6 i DIN EN 1627.

 

 

HOPPE fönsterhandtag med RAL200

De låsbara fönsterhandtagen Secu200® baserade på rosetterna U52Z, U945Z, U11Z, motsvarar måtten i DIN 18267 och är lämpliga för användning i inbrottssäkra fönster i motståndsklasserna RC1 till RC6 i DIN EN 1627 samt uppfyller kvalitets- och provningsbestämmelserna i RAL-GZ 607/9.